خویشتن پذیری (فقط برای امروز 20 بهمن)

وقتی به تدریج از سوی سایر معتادان در حال بهبودی پذیرفته می شویم، این حصارها رفته رفته سقوط می کنند، با پذیرفته شدن از سوی دیگران، شروع به یادگیری اصل مهم خویشتن پذیری می کنیم و وقتی شروع به خویشتن پذیری می کنیم، می توانیم بدون ترس از طرد شدن به دیگران اجازه دهیم در زندگی ما شرکت کنند. ... ادامه مطلب