به شرکت در جلسات ادامه دهید,فقط برای امروز 26 فروردین,تصور اشتباه یک معتاد,شرکت فعال در NA,تصویر دقیق اعتیاد

به شرکت در جلسات ادامه دهید (فقط برای امروز 26 فروردین)

انجمن می تواند مانند آینه، تصویر دقیق تری از آنچه هستیم به ما منعکس کند، به معلم، یاری رسان، دوست، عشق، توجه و حمایت دست می یابیم، تا وقتی شرکت در جلسات را ادامه می دهیم، انجمن همواره از چیزهای بیشتری برای عرضه به ما برخوردار است. ... ادامه مطلب