هديه، تا چه حد جدی؟

لازم است تا من از کج روی اجتناب کنم، چیزی که من آن را در دیگران دیده ام ، در صورت انحراف، افکارم شروع به تغییر می کند و به این فکر می کنم که دیگر به جلسات نیاز ندارم، حتی اگر این جلسات مهمترین عاملی باشند که در ما حرکت ایجاد کرده اند، لازم است که ما به تصورات باطل خود پی ببریم و این کار از طریق شرکت در جلسات قابل انجام است. تعجبی ندارد که وقتی عملا کاری انجام نمی دهیم، شروع به بهانه جویی می کنیم، از این هدیه مراقبت کنید . ... ادامه مطلب