تسلیم برای همه است,فقط برای امروز 30 تیر,خودپسندی معتاد,خود خشنودی معتاد,تسلیم شدن معتاد

تسلیم برای همه است (فقط برای امروز 30 تیر)

فقط برای امروز : به راهنمایی، پشتیبانی و نیرویی فراتر از نیروی خود نیاز دارم، به جلسه ای می روم، به سراغ تازه واردی می روم، با راهنمای خود تماس می گیرم، خطاب به نیروی برتر خود دعا می کنم، کاری انجام می دهم که بیان کند «من تسلیم شده ام. ... ادامه مطلب