تسلیم بی قید و شرط,فقط برای امروز 4 مرداد,کمک برای معتادان,پذیرفتن شکست معتاد,خرابی گذشته معتاد

تسلیم بی قید و شرط (فقط برای امروز 4 مرداد)

گاهی اوقات مطمئن نیستیم خداوندی که درک می کنیم از زندگی غیر قابل اداره ما مراقبت می کند، با این حال، تردید ما واقعیت را تغییرنمی دهد: ما عاجز هستیم، زندگی ما غیر قابل اداره است، باید تسلیم شویم، تنها از طریق این کار می توانیم خود را به قدر کافی پذیرای از میان رفتن عقاید کهنه و خرابی گذشته و ورود نیرویی برتر در زندگی خود کنیم. ... ادامه مطلب