بازگشت دوباره به زندگی

حدود 8 سال بعد که در دوزخ اعتیاد در حال سوختن بودم و برایم مرگ ، گواراتر از آن زندگی بود ، به واسطه یکی از بستگانم که از قضا او نیز یک معتاد در حال بهبودی بود ، با معتادان گمنام آشنا شدم و بازگشت دوباره به زندگی من از آن نقطه آغاز گردید . ... ادامه مطلب