رهایی از عدم سلامت عقل,فقط برای امروز 17 آبان,تأثیرات بیماری اعتیاد,بیماری مرگبار اعتیاد

رهایی از عدم سلامت عقل (فقط برای امروز 17 آبان)

امروز، شاید گفتن چیزی احمقانه مانند: «ممکن است لطفاً ترتیب یک سکته قلبی یا تصادف مرگبار را برای من بدهید؟» دشوار باشد. اگر کسی ذهن سالمی داشته باشد، هرگز تقاضای چنین چیزهایی را نمی کند و نکته همین جاست. در دوران اعتیاد فعال، ذهن ما سالم نبود. هر روزی که اعتیاد خود را سپری می کردیم، انتظار تأثیرات بیماری مرگبار، تحقیر، سوء استفاده، فقر و فلاکت، حبس، مرگ در اثر خشونت و حتی مرگ در اثر حماقت محض را می کشیدیم. در این شرایط ، تقاضای سکته قلبی یا تصادف مرگبار خیلی هم دور از انتظار به نظر نمی رسد، بلکه نشان می دهد چقدر بی عقل بوده ایم. ... ادامه مطلب