بینش بدون محدودیت,فقط برای امروز 12 آذر,بینش بهبودی,اسیر بی پایان اعتیاد

بینش بدون محدودیت (فقط برای امروز 12 آذر)

برای در پیش گرفتن رویه های جدید و امتحان عقاید و فعالیت های جدید آزاد هستیم. با انجام این کار، می توانیم بینش جدیدی نسبت به خود پیدا کنیم. نیروی بالقوه ما فقط با قدرت نیروی برتری که از ما مراقبت می کند، محدود شده است و این قدرت هیچ محدودیتی ندارد.در دوران بهبودی به نظر می رسد زندگی و هر چیزی که در آن است، پذیرای ماست. تحت هدایت اصول روحانی و نیرویی که خداوندی که درک می کنیم در اختیار ما گذاشته، افق های ما نامحدود هستند. ... ادامه مطلب