به تماشای خورشید,شاخه سبزna,باور na,صدای ناهنجار اعتیاد,همدلی وبهبودی

به تماشای خورشید

انجمن معتادان گمنام رشد می کند و شاخه های سبزش به همه جا سر می کشد. رشد می کند و به هر گوشه و کناری سر می زند هیچ چیز نباید مانع پیام رسانی ما و رشد NA شود چون خداوند مهربان ما را در این حرکت یاری می دهد و به سوی خود می خواند.  ... ادامه مطلب