افرادی که خواهان بهبودی هستند,فقط برای امروز 14 آذر,مایل به قطع مصرف مواد,بهبودی معتاد

افرادی که خواهان بهبودی هستند (فقط برای امروز 14 آذر)

مهم نیست که یک فرد چقدر بی میل به نظر رسد، در هر حال حقیقتی ساده وجود دارد، این فرد معتاد در جلسه حضور دارد. ممکن است هرگز از نتایج انجام قدم دوازدهم مطلع نشویم ؛ وظیفه ما نیست که تمایل تازه واردها را ارزیابی کنیم. پیامی که با خود به همراه داریم، بخشی از ماست. آن را به همه جا می بریم و به رایگان در میان می گذاریم و نتایج را به نیرویی برتر از خود می سپاریم. ... ادامه مطلب
ما بهبود پیدا می کنیم,فقط برای امروز 18 تیر,مشاهده معجزه بهبودی,بهبودی در معتادان گمنام,بهبودی معتاد

ما بهبود پیدا می کنیم (فقط برای امروز 18 تیر)

قطعاً بهبود پیدا می کنیم، اگر در مشاهده معجزه بهبودی مشکل داریم، بهتر است دوباره نگاه کنیم، بهبودی در معتادان گمنام، در افراد باتجربه، در سیل خروشان افرادی که به NA می آیند و بیشتر از همه در خود ما زنده و مؤثر است، تنها باید چشم خود را بر روی این حقایق باز کنیم. ... ادامه مطلب