بزرگترین نیاز ما,فقط برای امروز 13 دی,صدمه بزرگ اعتیاد,تحت فرمان بیماری اعتیاد,اسارت در دام اعتیاد

بزرگترین نیاز ما (فقط برای امروز 13 دی)

وقتی برای اولین بار به  NA آمدیم، درباره نیازهای خود عقاید مختلفی داشتیم. برخی از ما به مال اندوزی چشم دوخته بودیم. فكر می كردیم بهبودی با موفقیت مادی برابری می كند. اما بهبودی با موفقیت برابر نیست. امروز بر این باوریم كه بزرگترین نیاز ما راهنمایی و قدرت روحانی است. ... ادامه مطلب