پیام امید,پاکی و بهبودی,بهبودی بوسیله جلسات,برنامه 12 قدمی

پیام امید

من مطالب زیادی را در جلسات از دوستان شنیدم که جالب بود و احساساتم را بر می انگیخت. یادم می آید که روزهای اول ، حمایت اعضا ، اصول روحانی ، نیروی برتر و امید جاری در جلسات ، به من انرژی خاصی می داد . ... ادامه مطلب