بالا یا پایین,فقط برای امروز 25 مرداد,رشد روحانی معتاد,شرایط رشد معتاد,معتاد کوته بین

بالا یا پایین (فقط برای امروز 25 مرداد)

شرایط روحانی ما هرگز ثابت نیست ؛ اگر این شرایط رشد نکند، زایل می شود، اگر ساکن بمانیم، رشد روحانی ما سیر صعودی خود را از دست می دهد، رشد ما به تدریج آهسته می شود، سپس متوقف شده و معکوس می شود. ... ادامه مطلب