تلفن گویای دفتر مرکزی,انجمن معتادان گمنام,تلفن گویای NA ایران

تلفن گویای دفتر مرکزی انجمن معتادان گمنام

تلفن گویا در اختیار دفتر مرکزی انجمن معتادان گمنام ایران است که شما می توانید با شماره  41539 در استان تهران و در سایر استان ها با شماره 41539-021 تماس گرفته و از امکانات آن بهره مند شوید.کاربرد تلفن گویا مانند سایت انجمن معتادان گمنام ایران( www.na-iran.org ) می باشد که اطلاعاتی در مورد انجمن در اختیار خانواده ها ، مسئولین، حرفه ای ها، اعضا انجمن و معتادان در حال عذاب قرار می دهد. ... ادامه مطلب