چیز با ارزشی برای مشارکت کردن,فقط برای امروز 29 اسفند,بهبودی از اعتیاد,اعماق دل معتاد,تجربه اعتیاد

چیز با ارزشی برای مشارکت کردن (فقط برای امروز 29 اسفند)

جان کلام جلسات ما همدردی و تجربه است، چیزی که همه ما به میزان فراوان در اختیار داریم، وقتی از اعماق دل حقیقت تجربه خود را در میان می گذاریم، سایر معتادان احساس می کنند می توانند به ما اعتماد کنند، زیرا می دانند که ما نیز درست مثل خودشان هستیم. ... ادامه مطلب