عقاید جدید,فقط برای امروز 2 دی,اعتماد به راهنما,عقاید جدید NA

عقاید جدید (فقط برای امروز 2 دی)

کارکرد قدمها، حضور در جلسات، صحبت با دیگران ، اعتماد به راهنما ، همه این پیشنهادات می توانند با مقاومت ما و حتی نافرمانی ما سازگاری داشته باشند. برنامه NA مستلزم تلاش است، اما هر یک از قدمهای برنامه ، ما را به افرادی که واقعاً می خواهیم باشیم، نزدیک می کند. به تغییر، رشد و تبدیل شدن به چیزی بیشتر از آنچه امروز هستیم، تمایل داریم. ... ادامه مطلب