جسم مان,مبتلا به بیماری اعتیاد,اثرات اعتياد روی جسم

جسم مان

زمانی که خودمان را جدی نگرفته و می توانیم به خودمان بخندیم, کمی اوقات مان باز می شود. یاد می گیریم کارهای مورد نیاز را انجام دهیم و در عین حال شاد باشیم. نقائص خود را می بینیم و در عین حال نکات دوست داشتنی مان را نیز اذعان می کنیم. جسم مان,مبتلا به بیماری اعتیاد,اثرات اعتياد روی جسمدر زندگی مان تعادل چیز ثابتی نیست و مانند راه رفتن روی بند سیرک, دائما در حال تغییر است. حفظ تعادل تنها زمانی مقدور است که در حال حرکت باشیم. ما دائما درحرکتیم و به همین ترتیب نگرش مان نسبت به خود دائما در حال تغيير است. ... ادامه مطلب