آلاچیق بهبودی

در آخر مشارکت ام ، این پیام را دارم که اتحاد و همدلی در معتادان گمنام باعث می شود تا ، بزرگترین موانع که سد راه بهبودی مان قرار می گیرند ، برطرف شوند ، تا ما بتوانیم در کنار هم به بهودی مان ادامه بدهیم . ... ادامه مطلب