آژیر, بمباران اعتیاد, پناهگاه معتاد, اتاقک بهبودی, من نیروی برتر

آژیر

ماجرای من مربوط به سال ۶۴ است. من در شهرستان زندگی می کردم. جنگ شهرها تازه شروع شده بود و هر چند روز یک بار، هواپیماهای دشمن، شهرها را بمباران می کردند و صدای آژیر قرمز و سفید مرتب به گوش می خورد. ... ادامه مطلب