پایان تنهایی,فقط برای امروز 22 مهر,جذب معتادان گمنام,اتاق های معتادان گمنا

پایان تنهایی (فقط برای امروز 22 مهر)

NA به ما میآموزد که چگونه بر انزوای خود غلبه کنیم. از طریق اولین روابط دوستی خود در جلسه همیشگی، کم کم متوجه می شویم که پیدا کردن دوست مشکل نیست. وقتی درباره خود با دیگران صحبت می کنیم، احساس تعلق پیدا میکنیم.فقط برای امروز :  به خاطر روابط دوستانه ای که نیروی برتر در NA در اختیار من گذشته، سپاسگزارم. به این خاطر، دیگر احساس تنهایی نمی کنم. ... ادامه مطلب