حضور منظم در جلسات,فقط برای امروز 15 شهریور,همواره یک معتاد,پاک ماندن معتاد

حضور منظم در جلسات (فقط برای امروز 15 شهریور)

صرف نظر از مدت زمان پاکی باید بدانیم همواره یک معتاد هستیم. درست است اگر چند روز در جلسات شرکت نکنیم، فوراً شروع به مصرف مقادیر زیادی از مواد مخدر نمی کنیم. اما هر چه به طور منظم تر در جلسات NA حضور یابیم، هویت خود را به عنوان معتادان در حال بهبودی بیشتر تقویت می کنیم ... ادامه مطلب