شکست قدم دوازدهم,فقط برای امروز 3 مرداد,بذر بهبودی از اعتیاد,ذهن معتاد,بهترین جاذبه‌ ی NA

شکست قدم دوازدهم (فقط برای امروز 3 مرداد)

برای بسیاری از معتادان، قدم دوازدهم سنگ زیر بنای بهبودی است، واقعاً معتقدیم «فقط با مشارکت کردن آنچه كه داریم می‌توانیم آن را حفظ كنیم." پارادوکس موجود در قدم دوازدهم معلوم است، چرا که ما از طریق بخشش، دریافت می کنیم. ... ادامه مطلب