درون و بیرون (فقط برای امروز 11 فروردین)

درون و بیرون (فقط برای امروز 11 فروردین)

شاید بخواهیم به آنچه به سایر معتادان انجمن و دنیا ارائه می دهیم، نگاهی بی ندازیم و ببینیم آیا با آنچه در درون خود یافته ایم مطابقت دارد یا خیر، آیا  تظاهر می کنیم که وقتی در حقیقت بسیار حساس هستیم، هیچ چیز ما را آزار نمی دهد؟ آیا ناامنی های خود را با لطیفه های زننده مخفی می کنیم یا  ترسهای خود را با کسی در میان می گذاریم؟ آیا وقتی که به چهل سالگی نزدیک می شویم و اساساً محتاط هستیم، مانند یک نوجوان لباس می پوشیم؟ ... ادامه مطلب
خدامحوری (فقط برای امروز 10 فروردین)

خدامحوری (فقط برای امروز 10 فروردین)

اوضاع عالی پیش می رود، سپس واقعیت آغاز می شود، زندگی هنوز زندگی است، ما هنوز شغل از دست می دهیم، شرکای زندگی ما هنوز ما را  ترک می کنند، دوستان ما هنوز می میرند و ما هنوز مریض می شویم، پرهیز از مواد مخدر  تضمین نمی کند که زندگی همیشه باب میل ما پیش رود. ... ادامه مطلب
اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)

اراده واقعی خود ما (فقط برای امروز 9 فروردین)

با تغییر ارزش های ما، زندگی ما نیز  تغییر می کند، با هدایت دانشی درونی که نیروی برتر به ما داده است، می خواهیم بر اساس ارزش های نویافته خود زندگی کنیم، اراده نیروی برتر برای خود را درونی کرده ایم، در حقیقت، اراده خداوند به اراده واقعی خود ما برای خود تبدیل شده اس ... ادامه مطلب
روبرو شدن با احساسات (فقط برای امروز 8 فروردین)

روبرو شدن با احساسات (فقط برای امروز 8 فروردین)

پس از گذشت مدتی از بهبودی، متوجه می شویم که عواطفی که سرکوب کرده بودیم، ناگهان ظاهر شده‌اند، شاید دریابیم که نحوه  تشخیص احساسات خود را نمی دانیم. چیزی که ممکن است به صورت خشم احساس کنیم، ممکن است  تنها ناکامی باشد. ... ادامه مطلب
جستجوی نقاط قوت (فقط برای امروز 7 فروردین)

جستجوی نقاط قوت (فقط برای امروز 7 فروردین)

طبقه بندی بدون فکر و عجولانه افراد به دسته های مختلف باعث می شود هیچ چیزی درباره آنها نفهمیم، هر بار که درباره رفتار افراد دیگر قضاوت می کنیم، دیگر به آنها به چشم یک دوست و همسفر در جاده بهبودی نگاه نمی کنیم. ... ادامه مطلب