گرد همایی معرفی برنامه انجمن معتادان گمنام

اطلاعیه

گرد همایی معرفی برنامه انجمن معتادان گمنام

انجمن معتادان گمنام در راستای تحقق هدف اصلی خود که رساندن پیام بهبودی به معتادان و آحاد مردم می باشد بمنظور معرفی برنامه و انتشار بهتر پیام در سطح جامعه اقدام به برگزاری جلسه ای نموده که شرکت آن برای عموم آزاد می باشد

حضور شما موجب دلگرمی ما در انجام مسئولیتی که برعهده داریم خواهد شد .

زمان روز یکشنبه ۵ آذر

ساعت ۱۴ الی ۱۶

مکان شهر چمستان کانون اداره آموزش و پرورش (شهید محمود توکلی )

با حضور مسئولین و آحاد جامعه شرکت برای عموم آزاد است

کمیته آدرس جلسات شهرستان نور: ۰۹۱۱۸۵۳۲۸۱۱

روابط عمومی انجمن معتادان گمنام شهرستان نور: ۰۹۱۱۹۰۶۸۵۲۷

Visits: 13

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!