گردهمایی روابط عمومی شورای منطقه ایران

گردهمایی روابط عمومی شورای منطقه ایران

هرچه روابط عمومی ما گسترده تر شود، توانایی ما برای خدمتگزاری بهتر، افزایش خواهد یافت

تاریخ برگزاری: یکشنبه 28 آبان ماه

ساعت: 20 

آنلاین در بستر زوم 

لینک ورود مستقیم:

https://naws.zoom.us/j/83287601427?pwd=sImPoKHtQNEpWVYOIhiiWBNQRc9dYb.1

ورود از طریق آی دی و پسورد 

Meeting id: 83287601427

password: 1953

منتظ حضور گرم شما هستیم

Visits: 8

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!