پاک و هوشیار

پاک و هوشیار,طرز فکر معتادان,چاره ای برای اعتیاد,مبتلا به بیماری اعتیاد,بهبود یافتن معتاد

وقتی من میگویم: یک نوشیدنی یا ماده مخدر، برای شما چه معنایی دارد؟ یا وقتی میگویم: من یک معتاد و یا یک الکلی، هستم یا ، من پاک و هوشیارم، مهمتر از این به نظر شما این کلمات چه پیامی را به یک تازه وارد در جلسات NA منتقل می کند؟

من معتقدم اینها پیامی را منتقل می کنند که در جامعه رایج است و کاملاً برخلاف آن چیزی است که ما در معتادان گمنام می دانیم، این جمالت باید ریشه در باور داشته باشند، اگر چه ممکن است ناخودآگاه، الکل را ماده مخدر جداگانه ای بدانیم، این طرز فکر برای معتادان خطرناک است.

اینکه اخبار رسانه ها، سازندگان فیلم ها یا حتی مأمور قانون، بین مواد مخدر تفاوت قائل شوند، کاملا قابل درک است، در افکار عمومی ممکن است یک ماده مخدر از دیگری مشکل کمتری داشته باشد.

اگر چه خیلی از ما در NA با تحمل درد فراوان در جستجوی چاره ای برای اعتیادمان، ماده مخدری را با دیگر مواد تاخت زده ایم، الکل هم بیشک منبع مشترک تردید ،برانگیزی است که باعث استمرار مصرف مداوم مواد یا لغزش ما می شود.

نتیجه نهایی تجارب دسته جمعی ما این تفکر است که به سادگی آن را می شنویم: ماده مخدر، ماده مخدر است و ماده مخدر است.

پاک و هوشیار,طرز فکر معتادان,چاره ای برای اعتیاد,مبتلا به بیماری اعتیاد,بهبود یافتن معتاد
من مطمئن نیستم چرا برخی، همچنان از این اصطلاحات استفاده می کنند، باورم این است که آنها بطور عمدی نشریات NA و آنچه برای بهبود یافتن ما ضروری است، یعنی، پرهیز از هرگونه ماده مخدر، را انکار نمی کنند.

بنابراین ضروری است که من این توضیح را بدهم که قصد ندارم بین اشخاص مرزبندی کنم، درحقیقت بعضی از کسانی که این حرف ها را می زنند جزو آدم های موردعلاقه اطراف من هم هستند.

برخی دیگر این مسئله را یک مبحث غیر ضروری می دانند، گفته می شود که اگر الکل یک ماده مخدر است ، آنها هم می گویند: من یک معتادم و فقط یک معتادم، من اما از طرف دیگر فکر می کنم این مسئله باعث پیچیدگی پیام NA شده و اتحاد انجمن را هم تحت تاثیر قرار می دهد.

من فقط یک مصرف کننده یا هروئینی نیستم، بلکه معتادم، الکل یک ماده مخدر است و ما افراد مبتلا به بیماری اعتیاد باید از هرگونه ماده مخدر پرهیز کرده تا بهبود یابیم. (جو / مجله معتادان گمنام ناحیه سن فرناندو )

پاک و هوشیار,طرز فکر معتادان,چاره ای برای اعتیاد,مبتلا به بیماری اعتیاد,بهبود یافتن معتاد

ترجمه از مجله پیام بهبودی 

 

Views: 13

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!