ناحیه پانزده,ناحیه 15,معتادان گمنام استان لرستان

ناحیه پانزده,ناحیه 15,معتادان گمنام استان لرستان


 

ناحیه پانزده

ناحیه پانزده,ناحیه 15,معتادان گمنام استان لرستان

ناحيه پانزده  شامل گروه هاي استان لرستان مي باشد.

اولين جلسه بهبودي در اين ناحيه در شهر بروجرد و در فروردين ماه 1381 برگزار گرديد.

این ناحیه شامل ازنا.الیگودرز.بروجرد.خرم آباد.دورود.کوهدشت.سلسله و دلفان می باشد.

در حال حاضر اين ناحيه از 7 کميته شهري تشکيل شده است .

تعداد گروه هاي ناحيه ي پانزده بيش از 83 گروه مي باشد که اين گروه ها بيش از 544 جلسه در طول هفته برگزار ميکنند.

جلسات اين ناحيه عموما در مکانهاي مسقف و عام المنفعه برگزار ميشوند.تعداد تقريبي اعضاي اين ناحيه حدود 12000 نفر مي باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!