مفهوم دوم,مفهوم دو,مفهوم 2,اختیار نهایی

مفهوم دوم,مفهوم دو,مفهوم 2,اختیار نهایی


مفهوم دوم

مفهوم دوم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم دو,مفهوم 2,اختیار نهایی

مسئولیت و اختیار نهایی برای خدمات در NA با گروه های NA می باشد.

مفهوم دوم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم دو,مفهوم 2,اختیار نهایی

کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

مفهوم دوم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم دو,مفهوم 2,اختیار نهایی

ساختار خدماتی NA را گروه ها به وجود آورده اند تا در خدمت برطرف ساختن نیازهای مشترک گروه ها قرار گیرد.

هیئت ها و کمیته های خدماتی در انجمن ما ایجاد شده اند تا کمک کنند گروه ها تجارب خود را با یکدیگر در میان بگذارند ، ابزاری را فراهم آورند که گروه ها بهتر بتوانند به وظایف خود عمل کنند ، اعضای جدید را جذب جلسات بهبودی گروه ها کرده و پیام بهبودی معتادان گمنام را وسیع تر از آنچه یک گروه به تنهایی می تواند انتقال دهند .

چون گروه ها این ساختار خدماتی را بوجود آورده اند ، بنابراین اختیار نهایی در مورد همه امور آن و همین طور مسئولیت نهایی در حمایت از کلیه فعالیت های آن ساختار را به عهده دارند و این دو لازم و ملزوم یکدیگرند .مفهوم دوم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم دو,مفهوم 2,اختیار نهایی

مسئولیت و اختیار دو روی سکه است و تمرین و انجام هر یک ، تمرین انجام دیگری هست. وقتی که گروه های ما منابعی (وجدان ، ایده ، افراد و پول) را فراهم می کنند که جهت خدمات رسانی معتادان گمنام مورد نیاز است ، آن ها در همان حال و به همان وسیله ، ساختار خدماتی را نیز راهنمایی می کنند و آن را هدایت می کنند .

حال به چند مثال در مورد چگونگی عملکرد این اصل نگاه می کنیم. مهمترین منبعی که توسط یک گروه به ساختار خدماتی اهدا می گردد صرفا یک حمایت روحانی است که شامل ایده ها و وجدان آن گروه می باشد .

بدون نظر گروه ها ، ممکن است یک ساختار خدماتی نداند که چگونه خدمتی مورد نیاز است یا این که آن خدمتی را که ارائه می کند همان است که گروه ها می خواهند یا نه . گروه ها ایده ها و راهنمایی را که ساختار خدماتی برای انجام مسئولیت های خود به آن نیاز دارد فراهم می کنند .

گروه ها با اعلام احتیاجات و نگرانی هایشان ، اقتدار خود را بر ساختار خدماتی که به وجود آورده اند ، اعمال می کنند.مفهوم دوم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم دو,مفهوم 2,اختیار نهایی

افرادی که وقت خود را به انجام کارهای خدماتی اختصاص می دهند منبعی حیاتی هستند . بدون آنها هیئت ها و کمیته ها نه تنها قادر به خدمت نخواهند بود بلکه حتی از بین خواهند رفت .

مسئولیت گروه ها در قبال ساختار خدماتی این است که نماینده خدماتی گروه (نماینده گروه) را انتخاب کنند ، که بتواند به بهترین وجه از منافع گروه خود و کل انجمن NA حمایت کند .

با دقت در انتخاب نماینده گروه و حمایت کردن و راهنمایی مداوم او ، گروه توانایی خود را در تاثیر گذاری مستقیم و غیر مستقیم بر روی خدمات معتادان گمنام اعمال می کند . گروه با انتخاب یک نماینده حائز شرایط و فرستادن او برای خدمت از طرف خود ، قسمت اعظمی از مسئولیت و اختیار خود را برای خدمات در NA به انجام می رساند.

مفهوم دوم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم دو,مفهوم 2,اختیار نهایی
برای انجام خدمات NA به پول نیز نیاز است . بدون آن ، خطوط تلفن ما قطع می شود ، فهرست جلسات چاپ نخواهد شد ، نشریات NA برای توزیع موجود نخواهد بود ، پانل بیمارستان و زندان ما جزوات لازم را نخواهد داشت و کارمندان اطلاع رسانی ما قادر نخواهند بود نوشته های چاپ شده درباره معتادان گمنام را در جامعه پخش نمایند.

در مفهوم یازدهم در مورد استفاده از پول برای به ثمر رساندن هدف اصلی ما بیشتر صحبت شده است . اگر چه پیام مفهوم دوم نیز در مورد پول ساده است : از آنجا که گروه ها ساختار خدماتی را جهت انجام وظایف بخصوصی به وجود می آورند ، خود گروه ها نیز مسئول اند که بودجه لازم را فراهم آورند.

مفهوم دوم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم دو,مفهوم 2,اختیار نهایی
تا اینجا به آنچه مفهوم دوم خطاب به گروه ها می گوید پرداختیم . این مفهوم با ساختار خدماتی نیز سخن می گوید . گروه های NA مستقیم و یا غیر مستقیم تک تک هیئت ها و کمیته های خدماتی را بوجود آورده اند . گروه های NA مستقیم یا غیر مستقیم منابع مالی مورد استفاده این هیئت ها و کمیته های خدماتی را نیز فراهم کرده اند .

گروه ها این ساختار خدماتی را سازمان داده اند ، تا از طریق آن و به همراه یکدیگر بهتر به هدف اصلی انجمن ما دست یابند .

بنابراین ساختار خدماتی باید در همه امور و توسط اجزای تشکیل دهنده ، احتیاجات و خواسته های گروه ها را در نظر بگیرد . مفهوم دوم را می توان به عنوان راهی برای گفتن این سخن از سوی گروه ها به ساختار خدماتی در NA به حساب آورد که ” با منابع روحانی ، شخصی و مالی که ما برای شما فراهم کرده ایم مسئولانه برخورد کنید ، خواستار نظرات ما باشید و رهنمودهای ما را نادیده نگیرید.” مفهوم دوم,مفهوم دو,مفهوم 2,اختیار نهایی,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم دوم انجمن معتادان گمنام NA

مفهوم دوم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم دو,مفهوم 2,اختیار نهایی
گروه های NA اختیار دار همه امور خدماتی در انجمن ما هستند و باید به طور مداوم و در مورد مسائلی که بر آن ها اثر می گذارد مورد مشورت قرار گیرند .

برای مثال ، پیشنهادات در مورد تغییر دوازده قدم NA ، دوازده سنت ، نام ، ماهیت و یا هدف انجمن باید مستقیما از طرف گرو ها تایید شود و برعکس ، اگر اتفاقی یا اشتباهی در ساختار خدماتی رخ دهد ، گروه های NA مسئولند که قدم هایی سازنده جهت رفع مشکل بردارند.

تجربه به ما نشان داده است که انجام عجولانه اعمال بنیادی و اساسی نه به ما و نه به گروه ها نفعی نمی رساند . از آنجا که تغییرات به ندرت یک شبه اتفاق می افتد ، حوصله و پذیرش را باید رعایت کرد و در نظر گرفت .

با این حال ، اعمال اختیار نهایی در مورد خدمات NA که قسمتی حیاتی از نظام خدمات سازمان یافته در انجمن ماست ، هم حق گروه ها می باشد و هم مسئولیت آنان.مفهوم دوم,انجمن,معتادان گمنام,NA,مفهوم دو,مفهوم 2,اختیار نهایی

از تجربه اعضا داخل تالار گفتگو در مورد مفهوم دوم بازدید فرمائید.

Visits: 371

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!