مفهوم اول,مفهوم یکم,مفهوم 1,تامین خدمات NA

مفهوم اول,مفهوم یکم,مفهوم 1,تامین خدمات NA


مفهوم اول

مفهوم اول,مفهوم یکم,مفهوم 1,تامین خدمات NA

برای تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما ، گروه های NA گرد هم می آیند تا ساختاری بوجود آورند که موجب توسعه ، هماهنگی و تامین خدمات NA در کل گردد.

مفهوم اول,مفهوم یکم,مفهوم 1,تامین خدمات NA

کتاب : دوازده مفهوم خدماتی معتادان گمنام

مفهوم اول,مفهوم یکم,مفهوم 1,تامین خدمات NA

هدف اصلی انجمن ما ، رساندن پیام است که “یک معتاد ، هر معتادی ، می تواند قطع مصرف کند و تمایل به مصرف را از دست بدهد و راه تازه ای برای زندگی پیدا کند.

یکی از اصلی ترین راه های رساندن پیام ، جلسات ما و از طریق کمک یک معتاد به معتاد دیگر است . این جلسات بهبودی که هر روز در سراسر دنیا توسط هزاران گروه معتادان گمنام برقرار می شود ، مهم ترین خدمتی است که انجمن ما ارائه می کند. اگر چه جلسات بهبودی مهم ترین خدمت NA است ، ولی تنها راه تحقق بخشیدن به هدف اصلی انجمن ما نیست .

خدمات دیگر NA هم موجب جذب معتادانی که هنوز در عذابند به جلسات ما می شوند ، خدماتی چون رساندن پیام به معتادان در زندان ها ، در دسترس قرار دادن نشریات بهبودی و فراهم آوردن شرایط مناسب تا گروه ها بتوانند تجارب خود را با یکدیگر در میان بگذارند.

مفهوم اول,مفهوم یکم,مفهوم 1,تامین خدمات NA
هیچ یک از این خدمات به تنهایی ، از لحاظ ارزش پیام رسانی به هیچ وجه با جلسات بهبودی قابل مقایسه نیستند . اگر چه هر یک در مجموعه برنامه ای که انجمن معتادان گمنام جهت به ثمر رساندن هدف اصلی خود اندیشیده نقشی ضروری دارند. مفهوم اول,مفهوم یکم,مفهوم 1,تامین خدمات NA

ما به کمک یکدیگر می توانیم کاری انجام دهیم که به تنهایی قادر به انجام آن نیستیم . این جمله هم در مورد بهبودی شخصی ما صدق می کند و هم در مورد خدمت ما. در جوامع نوپا NA گروه ها اغلب در کنار جلسات ، خدمات اساسی نیز ارائه می دهند .

اما انجام دادن مجموعه کامل خدمات NA ، خدمات تلفنی ، پانل بیمارستانها و زندان ، اطلاع رسانی عمومی ، کمک رسانی “به معتادان” و باقی خدمات . معمولا به افراد و امکانات مالی ، بیش از آنچه که یک گروه می تواند به تنهایی فراهم کند ، نیاز دارد.مفهوم اول,مفهوم یکم,مفهوم 1,تامین خدمات NA

ابعاد سازمان دهی لازم جهت انجام این گونه مسئولیت ها ، باعث انحراف گروه ها از رساندن پیام بهبودی NA در جلسات خود می شود و کمبود هماهنگی بین گروه ها در ارائه انواع خدمات به تنهایی ، می تواند سبب دوباره کاری ، سر در گمی و به هدر رفتن منابع گردد . به همین دلیل ، اکثر گروه ها اینگونه مسئولیت ها را به تنهایی تقبل نمی کنند.

پس چگونه گروه های NA می توانند از انجام این گونه خدمات مطمئن شوند ؟ آن ها این کار را ، با ادغام منابع خود و ملحق شدن به یکدیگر برای خلق ساختاری انجام می دهند که موجب توسعه ، هماهنگی و حمایت از این گونه خدمات می شود و گروه ها را برای انسجام مسئولیت اصلی خود آزاد می گذارد . مفهوم اول,مفهوم یکم,مفهوم 1,تامین خدمات NA

مفهوم اول,مفهوم یکم,مفهوم 1,تامین خدمات NA

از تجربه اعضا داخل تالار گفتگو در مورد مفهوم اول بازدید فرمائید.

مفهوم اول,مفهوم1,مفهوم یک

Visits: 569

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!