سومین همایش سراسری انجمن معتادان گمنام مازندران 

سومین همایش سراسری انجمن معتادان گمنام مازندران 

پاک زیستن، سفر ادامه دارد 

به امید روزی که هر معتادی قطع مصرف کرده، وسوسه کشنده را از دست بدهد و راه تازه ای برای زندگی پیدا کند

تاریخ برگزاری: جمعه 1402/10/01 ساعت 15

مکان: ساری، سالن سیدرسول حسینی

روابط عمومی معتادان گمنام مازندران:  09112283408

شرکت برای عموم آزاد است 

Visits: 177

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!