دمیدن بر شعله,جلسه تازه تاسیس NA,نیاز به NA

دمیدن بر شعله,جلسه تازه تاسیس NA,نیاز به NA


دمیدن بر شعله

دمیدن بر شعله,جلسه تازه تاسیس NA,نیاز به NA

امشب یک کامیون آدم جمع شدیم و به شهر “هریسویل” در ویرجینیای غربی رفتیم تا در یک جلسه تازه تاسیس NA شرکت کنیم . هریسویل تقریبا در میانه “هیچ کجا آباد” است ، تنها یک چراغ قرمز دارد و از توابع شهرستان ریچ کانتی به حساب می آید . تا نزدیکترین جلسه خانگی ناحیه NA  چهل و پنج دقیقه فاصله دارد .

خانمی که این جلسه را راه انداخته است دیروز در جلسه LSB ( هیئت امنای خدمات محلی ) شرکت کرده بود ، تا بتواند حمایت اعضا را به حمایت از آن جلسه ترغیب کند. امشب متوجه شدم که او سال ها پیش که یک پرستار در بخش روانپزشکی بوده ، با NA آشنا بوده و همراه با بیمارانش به جلسات می رفته است .

اکنون و پس از سالها ، او متوجه نیاز خودش به NA شده و جلسه ای را با فاصله زمانی یک ساعت از خانه اش راه انداخته است . دمیدن بر شعله,جلسه تازه تاسیس NA,نیاز به NA

امروز آن خانم بیش از سه ماه پاکی دارد. وقتی دید که ما داریم به سمت درب جلسه شان می رویم به وجد آمد . تنها در جلسه نشسته بود ، قطره های اشک شوق او شروع به ریختن کرد و در همان حال شروع به مشارکت احساس سپاسگزاری خود به خاطر انجمن معتادان گمنام کرد.

چنین چیزی را در انجمن اینگونه تعریف می کنند ؛ وقتی اعضا ، پیگیرانه بر شعله امید می دمند ، آتش امیدواری ناگهان همه جا را فرا می گیرد.

دمیدن بر شعله,جلسه تازه تاسیس NA,نیاز به NA

منبع : مجله راه NA

 

Visits: 3

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!