درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي


 

معرفي انجمن معتادان گمنام

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

________________________________________

انجمن معتادان گمنام NA نهادي است مردمي و خودجوش که درسال ۱۹۵۳ميلادي مطابق با ۱۳۳۲ هجري‌ شمسي توسط افرادي که خود زماني در چنگال بیماری اعتياد گرفتار بودند، بنيانگذاري شد. اين انجمن در بيشتر کشور‌هاي جهان، از جمله کشور‌هاي مسلمان، با هدف کمک و نجات معتادان از چنگال بیماری اعتياد به مواد مخدر فعال است.

روش بهبودي از بيماري اعتياد در معتادان گمنام بر مبناي ارزش درماني کمک يک معتاد به معتاد ديگر است. اعضاي اين انجمن از طريق کارکرد «دوازده قدم» معتادان گمنام و شرکت مرتب در جلسات گروهي ، چگونگي زندگي بدون مصرف مواد مخدر را از يکديگر مي‌آموزند و  پيامد هاي ناشي از بيماري اعتياد را بهبود مي‌بخشند.

انجمن معتادان گمنام به هيچ سازماني وابسته نيست و هيچ كمكي (اعم از وام، وقف، هديه و…) را نمي پذيرد.

هزينه‌هاي اين انجمن فقط از طريق کمک‌هاي داوطلبانه اعضا و فروش نشرياتش تامين مي‌شود.

انجمن معتادان گمنام مراکز درماني ترک اعتياد يا کمپ‌هاي سم‌زدايي ندارد و تنها از طريق برگزاري جلسات گروهي تلاش مي‌کند يک حلقه حمايتي دائمي از معتادان در حال بهبودي  بوجود آورد.

 

  1. NA مخفف عبارت Narcotics Anonymousبه معني معتادان گمنام است.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          چشم انداز روابط عمومي انجمن معتادان گمنام

________________________________________

آرزوي بزرگ، متعالي و مشترک ما اين است که:

هر معتادي فرصت تجربه کردن پيام بهبودي NA را به زبان و فرهنگ خود داشته باشد.

گروه هاي NA با حفظ روحيه اتحاد و همبستگي، تلاش مضاعفي جهت انتقال پيام بهبودي داشته باشند.

برنامه بهبودي قابل دوام معتادان گمنام به رسميت شناخته شده و مورد حمايت معنوي قرار گيرد.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          تاريخچه انجمن معتادان گمنام در ايران

________________________________________

فعاليت انجمن معتادان گمنام در ايران از سال ۱۳۶۹ هجري‌شمسي با کمک چند عضو در حال بهبودي آغاز شد.

اعضاي اوليه انجمن موفق شدند  به مدت يک سال  جلسات گروهي معتادان گمنام را در مرکز بازپروري قرچک واقع در استان تهران برگزار كنند. با افزايش تعداد اعضاي در حال بهبودي، اولين جلسه خارج از محل بازپروري قرچک در سال 1373برگزار شد.

اين انجمن در سال 1385 با حمايتهاي معنوي مسئولان کشور به نام «انجمن معتادان گمنام» با شماره 21065 به ثبت رسيد.

در حال حاضر هر روز، جلسات متعددي در سراسر کشور برگزار مي‌شود و تعداد قابل توجهي از معتادان توانسته‌اند با کمک اصول روحاني اين انجمن از چنگال بيماري اعتياد رها شوند.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          معتاد کيست؟

________________________________________

ما اعضاي انجمن معتادان گمنام براي پاسخ به اين پرسش احتياج به فکر کردن نداريم! زيرا پاسخ اين سوال را خوب مي‌دانيم. زماني تمام زندگي و  فکر ما در مواد مخدر خلاصه شده بود. ما هميشه يا مشغول گرفتن و مصرف کردن مواد مخدر بوديم يا دنبال راهي براي تهيه آن. ما زندگي مي‌کرديم که مصرف کنيم و مصرف مي‌کرديم که زندگي کنيم. معتاد، زن يا مردي است که زندگي‌اش را مواد مخدر کنترل مي‌کند.

ما کساني هستيم که در چنگال يک بيماري مزمن و پيشر‌ونده گرفتاريم.

بيماري اعتياد به مراتب فراگيرتر از مصرف مواد مخدر است بسياري از ما معتقديم که اين بيماري مدتها قبل از اولين بار مصرف در ما وجود داشته است.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          اعضاي انجمن معتادان گمنام چه کساني هستند؟

________________________________________

هر شخصي که تمايل به قطع مصرف مواد مخدر دارد، مي‌تواند عضو انجمن معتادان گمنام شود. عضويت در معتادان گمنام هيچ شرط و شروطي ندارد؛ هر معتادي بدون در نظر گرفتن نوع ماده مخدر مصرفي،‌ نژاد، عقيده، وضع مالي، سن و جنسيت مي‌تواند به انجمن معتادان گمنام بپيوندد.

نه فقط گرفتاران مواد مخدر، بلكه هر کسي احساس ‌کند با مواد مخدر مشکل دارد، مي‌تواند به جمعيت معتادان گمنام ملحق شود.

تمرکز در NA بر روي مشکل بيماري اعتياد است نه به يک ماده مخدر خاص.

از ديدگاه انجمن معتادان گمنام مصرف الکل باعث لغزش و عود بيماري اعتياد مي‌شود. معتادان در حال بهبودي بايد از مصرف الکل و هرگونه ماده مخدر ديگري پرهيز کنند تا بيماري اعتياد شان بهبود يابد.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          گمنامي چيست؟

________________________________________

واژه «گمنامي» در برنامه انجمن معتادان گمنام يک اصل اساسي درفرآيند بهبودي معتادان است. در اين انجمن اعضا فارغ از هويت شخصي شامل شغل، سمت و دارايي، درجه تحصيلي، مقام هاي اجتماعي و غيره در جلسات شرکت مي کنند. همه اعضا درقالب يک گروه با يکديگر مساوي هستند و جايگاه هيچ عضوي کمتر يا بيشتر از عضو ديگر نيست.

اصل گمنامي کمک مي‌کند معتادان بدون واهمه و ترس در جلسات بهبودي انجمن شرکت کنند. گمنامي براي معتاداني که قصد دارند براي اولين بار در جلسات انجمن شرکت کنند موضوع بسيار مهمي است. همچنين اصل گمنامي فضايي يکسان و برابر را در جلسات بهبودي براي همه اعضا ايجاد مي‌کند تا آنان با هرگونه پيشينه‌اي امتيازي نسبت به ديگر شركت‌كنندگان نداشته باشند.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          ميزان رشد

________________________________________

تهيه آمار دقيق اعضاي در حال بهبودي ميسر نيست؛ چون به خاطر رعايت اصل گمنامي، هيچ مدرکي از حضورشان در انجمن نگهداري نمي‌شود.

تنها شاخص موفقيت انجمن، رشد سريع تعداد گروه‌ها و جلسات بهبودي در چند سال اخير و گسترش انجمن معتادان گمنام در اغلب کشور‌هاي جهان است. در حال حاضر حدود 68000 جلسه هفتگي انجمن معتادان گمنام  در 139 کشور دنيا و به 80 زبان مختلف  برگزار مي‌شود.

طبق آخرين برآورد در ايران حدود 5000 گروه بيش از 23000 جلسه در هفته برگزار مي‌کنند.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          روش بهبودي

________________________________________

روش اصلي بهبودي در انجمن معتادان گمنام بر مبناي ارزش درماني کمک يک معتاد به معتاد ديگر است. اعضاي قديمي تر  که به «راهنما» معروفند به طور فردي تجربه بهبودي خود را با اعضاي جديدتر که موسوم به «رهجو» هستند در ميان مي گذارند.

هسته اصلي برنامه انجمن معتادان گمنام «دوازده قدم» است؛ اين قدم‌ها مجموعه‌اي از رهنمودهايي است كه به بهبودي مي‌انجامد. اعضا با پيروي از اين رهنمود‌ها و فراگيري اصول روحاني دوازده قدم مي‌آموزند مصرف مواد مخدر را قطع كنند و با مسائل روزانه خود روبرو شوند.

برنامه دوازده قدم، معتادان در حال بهبودي را با اصول روحاني مانند ايمان، فروتني، روشن‌بيني و صداقت آشنا مي‌کند تا در زندگي روزانه خود از آن استفاده كنند. بهبودي در انجمن معتادان گمنام درمان معجزه‌آسايي نيست که در يک مقطع زماني خاص صورت گيرد؛ بلکه فرآيندي است مداوم و مسيري معنوي که با کارکرد اصول روحاني برنامه دوازده قدم اين انجمن طي مي‌شود.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          جلسات بهبودي

________________________________________

جلسات گروهي با هدف ايجاد محيطي امن و مناسب براي انتقال پيام بهبودي اعضا به يکديگر برگزار مي‌شود. ساختار جلسات NA به صورت غير رسمي و چگونگي تشکيل آن به شرح ذيل مي باشد:

جلسات معمولا در اماکن عمومي برگزار و توسط اعضاي انجمن اداره مي شود.

جلسات به دو گونه باز و بسته تشکيل مي شوند. جلسات بسته فقط مخصوص معتادان مي باشد ولي حضور عموم در جلسات باز آزاد است.

جلسات به طور مستمر ( روزانه يا هفتگي) در زمان و مکان معيني تشکيل مي شود. راهنماي آدرس و زمان برگزاري جلسات در سايت رسمي انجمن مندرج است.

هزينه تشکيل جلسات از محل کمک هاي داوطلبانه اعضاء تامين مي شود.

 

»          خدمات اجتماعي

________________________________________

انجمن معتادان گمنام در راستاي هدف اصلي اش (رساندن پيام بهبودي به معتادان) فعاليت هاي خدماتي مختلفي جهت جذب معتادان دارد.

مهم ترين فعاليت انجمن معتادان گمنام برگزاري جلسات بهبودي توسط گروه‌هاي مستقل در سراسر دنيا است.

ساختار خدماتي انجمن معتادان گمنام، متشکل از کميته‌هاي اجرايي است كه با هدف توسعه پيام انجمن و ايجاد ارتباط و ارائه خدمات به جامعه تشکيل شده است. با بعضي از اين خدمات به صورت اجمالي آشنا شويد:

کميته روابط عمومي و اطلاع‌رساني

اين کميته براي ايجاد و حفظ ارتباط با آحاد جامعه به منظور تشريح  برنامه هاي  انجمن معتادان گمنام و همکاري‌هاي لازم با سازمان ها و مجامع مختلف تشکيل شده است.

ارائه اطلاعات جامعي از برنامه دوازده قدم NA به مسئولان کشور، پزشکان، مشاوران، پرستاران، نيروي انتظامي، روحانيون، قضات و ساير اقشار جامعه از فعاليت هاي اين کميته مي باشد.

ايجاد ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با پزشکان، مشاوران ترک اعتياد، روحانيون و قضات به منظور معرفي معتادان به انجمن داراي اهميت فراوان است.

برگزاري کنفرانس‌ها، جلسات معارفه، برپايي غرفه‌ها و نمايشگاه‌ها و پاسخگويي به پرسش ‌هاي رسانه‌ها از جمله فعاليت‌ها و خدمات اجتماعي اين کميته است.

  کميته زندان‌ها و بيمارستان‌ها

هدف اصلي اين کميته برگزاري جلسات و برنامه‌هاي معارفه در زندان‌ها، بيمارستان‌ها و مراکز بازپروري براي معتادان آن مراکز است.

فعاليت‌هاي اين کميته مخصوص معتاداني است که امکان دسترسي آسان به جلسات انجمن معتادان گمنام را ندارند.

در حال حاضر اعضاي اين کميته به صورت مرتب در بيشتر زندان‌ها و مراکز درماني ترک اعتياد، پيام بهبودي NA را به معتادان جوياي بهبودي انتقال مي دهند.

کميته وب سايت و آدرس جلسات

وظيفه اين کميته به‌ روز رساني فهرست جلسات و پاسخگويي به خطوط تلفن همراه NA در تمامي استان‌هاي کشور درباره آدرس و زمان برگزاري جلسات به مخاطبان است.

بخش ديگري از وظيفه اين کميته تهيه و جمع‌آوري اطلاعات و رويدادهاي انجمن معتادان گمنام و بارگذاري آن در وب ‌سايت رسمي انجمن است ( https://meeting.nairan.org ) .

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

 خدمات نشريات

چاپ و توزيع کتاب، نشريات و لوح‌هاي فشرده صوتي مربوط به انجمن معتادان گمنام، بخش قابل توجهي از خدمات اين انجمن به معتادان جوياي بهبودي است. همچنين برخي از نشريات به خط بريل براي نابينايان نيز تهيه و توليد شده است.

تاکنون بيش از 52 عنوان کتاب و نشريه به 49 زبان مختلف دنيا از جمله به زبان فارسي ترجمه شده است.

دفتر مرکزي انجمن معتادان گمنام

دفتر مرکزي انجمن معتادان گمنام در راستاي توسعه و بهبود فعاليت هاي خدماتي NA تاسيس شده و اهم فعاليت هاي آن به شرح ذيل مي باشد:

پاسخگويي به خطوط تلفني از طريق تلفن گويا و مسئولين دفتر جهت راهنمايي تماس گيرندگان.

پاسخگويي به درخواست هاي افراد، سازمان ها و موسسات از طريق کميته هاي اجرايي.

محل کليه نشست ها و پاسخگويي به سئوالات خبرنگاران، رسانه هاي جمعي  و همچنين علاقمندان به برنامه بهبودي معتادان گمنام.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          چگونه با انجمن معتادان گمنام تماس بگيريم؟

________________________________________

به منظور کسب اطلاعات بيشتر، شماره تلفن‌هاي مسئولان کميته‌هاي روابط عمومي و آدرس جلسات نواحي ايران، در وب‌سايت رسمي اين انجمن درج شده است. همچنين خطوط تلفني دفتر مرکزي و پست‌الکترونيکي اين انجمن پاسخگوي پرسش هاي شما عزيزان مي باشد.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

دفتر مرکزی انجمن معتادان گمنام :

تهران خیابان شهید مطهری، بعد از تقاطع سهروردی، روبروی خیابان یوسفیان، پلاک ۵۳ ، ساختمان اداری محیا ، طبقه چهارم واحد ۴ ، دفتر مرکزی

تلفن : 41539     فکس :  02188894639

پست الکترونيک: info@nairan.org

روابط عمومی و اطلاع رسانی معتادان گمنام : 09124031301

وبسایت و آدرس جلسات معتادان گمنام         : 09124471016

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          بيانيه روابط عمومي

________________________________________

در سراسر دنيا موسسات خيريه، کانون ها و مراکز ترک فيزيکي اعتياد وجود دارد که برخي از آنها توسط اعضاي انجمن معتادان گمنام تاسيس و راه اندازي شده است و بعضي از اعضاي اين انجمن در آن مراکز به عنوان کارمند، مشاور و کارشناس مشغول به کار هستند. اما حضور اعضاي انجمن معتادان گمنام در اين گونه مراکز يا جمعيت ها به اين معني نيست که آن مراکز به انجمن معتادان گمنام وابسته هستند. در عين حال معتادان گمنام در قالب يک انجمن، نظري در مورد اين مراکز و جمعيت ها ندارد و همچنين معتادان گمنام هيچ نظر يا فعاليتي در رابطه با ترک فيزيکي و سم زدايي ندارد.

انجمن معتادان گمنام از لحاظ مالي هيچ گونه کمکي خارج از انجمن را نمي پذيرد و هزينه هاي خود را از طريق کمک هاي داوطلبانه اعضاي خود تامين مي کند.

انجمن معتادان گمنام به گونه اي کاملا واضح و غير حرفه اي با بيماري اعتياد برخورد مي کند.اين انجمن بيمارستان، مرکز درماني، کلينيک سرپايي بيماران و نيز تسهيلات مرتبط با موسسات درماني ندارد.

گروه هاي معتادان گمنام، درمان هاي حرفه اي، طبي و يا خدمات روان درماني ارائه نمي دهند.

انجمن معتادان گمنام، انجمني متشکل از معتادان در حال بهبودي است که به طور مرتب در جلسات گردهم مي آيند، تا به کمک يکديگر پاک بمانند.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          مجوز فعاليت انجمن در سطح ملي

________________________________________

 

اطلاعات عمومی تمدید 4 ساله,مجوز فعالیت,انجمن معتادان گمنام ایران

مجوز فعالیت,انجمن معتادان گمنام ایران

 

خدمات در NA چگونه انجام مي شوند؟

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          يک گروه NA چيست؟

________________________________________

»          وقتي دو يا چند معتاد گردهم مي آيند و به يکديگر براي پاک ماندن کمک کنند ممکن است که يک گروه معتادان گمنام شکل گرفته باشد .در ذيل شش نکته که بر اساس سنت هاي ما،يک گروه معتادان گمنام را تشريح ميکنند،ذکر گرديده است:

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

1-    همه اعضاء معتادان به مواد مخدر باشند،و هر معتاد به مواد مخدري نيز مناسب عضويت است.

2-    به عنوان يک گروه _متکي به خود باشد

3-    به عنوان يک گروه ، تنها هدف آنها کمک به بهبودي ديگر معتادان مواد مخدر از طريق به کار گيري قدم هاي دوازده گانه معتادان گمنام باشد.

4-    به عنوان يک گروه،هيچ وابستگي به خارج از معتادان گمنام نداشته باشد.

5-    به عنوان يک گروه،هيچ عقيده اي درباره مسائل خارجي ارائه نکند.

6-     به عنوان يک گروه،خط مشي روابط عمومي آن بنا بر اصل جاذبه باشد تا تبليغ.

يکي از راههاي اصلي که يک گروه NA استفاده مي کنند تا اين وظايف را به انجام برساند،برگزاري جلسات NA است که در آن معتادان مي توانند تجارب بهبودي را با يکديگر در ميان بگذارند و در همان حال از يکديگر حمايت کنند،و اين پيام را نيز به ديگران برسانند.

بعضي از گروه ها هفته اي يک جلسه برپا مي کنند وبعضي ديگر چند جلسه در هفته دارند.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

کارها در گروه ها چگونه و توسط چه کساني در گروه انجام ميشود؟

گروه ها اغلب خدمت گزاراني از جمله:

1-    منشي

2-    خزانه دار

3-    نماينده خدماتي گروه

4-    علي البدل نماينده خدماتي گروه

5-    منشي جلسات اداري در بعضي گروه ها

6-     مسئول نشريات

7-    چيپ و سکه

8-    گرداننده جلسات اداري انتخاب مي کنند

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

منشي : وظيفه باز و بسته کردن جلسات در سر موعد مقرر(جلسات NA معمولا” به مدت يک ساعت و نيم برگزار مي شود)،چيدن ميز نشريات،درست کردن چاي و قهوه،انتخاب گرداننده براي جلسات ،تنظيم وقت و… .را دارد.

منشي ها معمولا” به صورت فصلي يعني سه ماه يک بار انتخاب مي شوند.

خزانه دار: تمام گروه ها حتي  آن گروه هايي که بيشتر از يک جلسه را شامل مي شوند يک نفر خزانه دار انتخاب ميکنند،وقتي که گروه مسئوليت تمام دارائي اش را تحت نظارت يک خزانه دار جمع مي کنند،آسان تر ميتوانند حساب اعاناتي راکه دريافت مي کند و همچنين حساب مخارج خود را نگه دارند

در کتاب راهنماي خدمات محلي توصيه شده که خزانه دار گروه را به مدت يک سال انتخاب کنند.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

نماينده خدماتي گروه : هر گروه يک نماينده خدماتي انتخاب مي کند ، حتي گروه هايي که بيشتر از يک جلسه در هفته تشکيل مي دهند. اين نماينده ها بنيان و اساس ساختار خدماتي ما را تشکيل مي دهند.نمايندگان به طور مرتب در جلسات کميته هاي شهري (هيئت نمايندگان ها) و مجمع (شورا ها)شرکت مي کنند و کميته هاي فرعي را هدايت و راهنمايي مي کنند.

گروه ها معمولا” نماينده خدماتي خود را به مدت يک سال انتخاب مي کنند.

علي البدل نماينده خدماتي گروه: گروه ها بايد يک نماينده دوم هم به نام علي البدل نماينده انتخاب کنند.علي البدل در تمام جلسات کميته شهري و به همراه نماينده شرکت مي کند (بدون داشتن حق راي) تا بتواند نوع کار و سيستم کميته ها را از نزديک ببيند .اگر نماينده اصلي نتواند در يکي از جلسات شرکت کند .علي البدل جاي او شرکت مي کند.

 

 

منشي جلسات اداري: برگزاري جلسات اداري و اضطراري گروه و ثبت مکتوبات و وجدان هاي اخذ شده و ثبت پيشنهادات اعضاء و الويت بندي موضوعات و انتخاب گرداننده(در صورتي که گروه گرداننده انتخاب نکرده باشد).

منشي جلسات اداري را گروه ها متناسب با شرايطشان به مدت سه ماه،شش ماه،و یا يک سال انتخاب مي کنند.

مسئول چيپ و سکه: خريد و تامين چيپ و سکه براي اعضاء و ارائه آن در روز مقرر شده توسط گروه، مسئول چیپ و سکه را گروه ها متناسب با شرايطشان به مدت سه ماه ،شش ماه ،و یا يک سال انتخاب مي کنند.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

مسئول نشريات: خريد و تامين نشريات  براي اعضاء و ارائه آن در روز مقرر شده تو سط گروه، مسئول نشريات را گروه ها متناسب با شرايطشان به مدت سه ماه،شش ماه،و یا يک سال انتخاب مي کنند.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          هيئت نمايندگان (کميته شهري)

_____________________________________________________________________

»          کميته شهري:

سطحي است مشورتي ،هماهنگ کننده واجرائي وجايگاهي است جهت در ميان گذاشتن تجارب گروه ها که اجزاي تشکيل دهنده آن گروه هاي محلي NA مي باشند.

مسئوليت:

ارائه طيف وسيعي از خدمات مستقيم به گروهها و جامعه و حمايت و هماهنگي و پشتيباني از کار گروه ها، تا بدين وسيله گروه ها هدف اصلي NA را هرچه بهتر گسترش دهند.

هيئت نمايندگان اولين ابزار جهت ارائه خدمات محلي در NA ايران است

بر اساس آخرين اطلاعات موجود در حال حاضر  تعداد   179هيئت نمايندگان در ايران فعال مي باشند

چه خدماتي در هيئت هاي نمايندگان ارائه مي شود؟

اعضاء اداري:

رابط

علي البدل رابط

منشي

گرداننده

نائب گرداننده

خزانه دار

کميته ها:

مسئول کميته چيپ و سکه

مسئول کميته نشريات

مسئول کميته زندان ها و بيمارستان ها

مسئول کميته روابط عمومي و اطلاع رساني

مسئول کميته آدرس جلسات و خطوط تلفني.

مسئول کميته کارگاه هاي آموزشي.

معمولا” تمام خدمتگزاران کميته شهري را به مدت يک سال انتخاب مي کنند.

رابط: حضور در ناحيه و ارائه اطلاعات NAمتطقه و دنيا.

علي البدل رابط ناحيه اي: همراهي رابط و همکاي با کميته ها و رابط.

منشي: ثبت و بايگاني صورت جلسات.

گرداننده:گردانندگي جلسه و تقسيم وقت و تهيه دستور کار.

نائب گرداننده: حضور در کميته هاي فرعي و کمک به گرداننده.

خزانه دار: تامين مايحتاج گروه و ارائه گزارش مالي شفاف به گروه ها.

کميته نشريات: ارائه نشريات به گروه ها و در دسترس قرار دادن نشريات براي مسئولين نشريات گروه ها.

کميته چيپ و سکه: ارائهچیپ و سکه به گروه ها و در دسترس قرار دادن چيپ و سکه براي مسئولين چيپ و سکه گروه ها.

مسئول کميته زندان ها و بيمارستان ها: کميته فرعي زندان ها و بيمارستان ها ، پانل هائي را اداره ميکند که پيام معتادان گمنام را به معتاداني که اغلب راه ديگري براي شنيدن اين پيام ندارند ، برساند.

توسعه پيام انجمن معتادان گمنام و انجام سنت پنجم هدف راه اندازي اين کميته مي باشد. اصل روحاني گمنامي در سنتها به ما يادآوري مي کند که سعي کنيم هيچ معتادي از شنيدن پيام انجمن معتادان گمنام محروم نماند.

مسئول کميته روابط عمومي و اطلاع رساني: وظيفه اصلي كميته فرعي اطلاع‌رساني اين است كه معتادان و افراد ديگر را در جامعه از موضوع در دسترس بودن پيام معتادان گمنام مطّلع كند. در ضمن ايجاد خطوط ارتباطي بين NA  و جامعه و جلب اعتماد ، احترام و قابل دسترس بودن براي مردم و مسئولان و حفظ روابط عمومي با سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي ، همكاري و تعامل به دور از وابستگي با ديگر مؤسسه‌هايي كه در رابطه با اعتياد فعاليت دارند از ديگر وظايف اين كميته است در محدوده محلي کميته شهري معين شده.

مسئول کميته آدرس جلسات: اطلاع رساني به جامعه، معتادان واعضاي انجمن جهت دستيابي به آدرس جلسات بهبودي از طريق  جمع آوري ،چاپ وارائه آدرس جلسات به روز و ارائه آن به اعضاء گروه ها.

مسئول کميته کارگاه هاي آموزشي: کميته کارگاهي ابزاري است در جهت ارتقاء سطح آگاهي اعضاء و تبادل تجربه در مورد منابع گوناگون و بهبود بخشيدن ساختار خدماتي و بررسي چالشهاي خدماتي در راستاي رسيدن به تجربيات و راهکارهاي مناسب.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          ناحيه

________________________________________

سطحي است مشورتي ،هماهنگ کننده واجرائي وجايگاهي است جهت به مشارکت گذاردن تجربه ،اميد و نيرو، ناحيه در محدوده جغرافيائي یک يا چند استان فعال بوده واجزاي تشکيل دهنده آن هيئت هاي نمايندگان مي باشد.

مسئوليت:

توسعه و بسط منابع ،حمايت و همکاري در امور اجزایي تشکيل دهنده آن و حمايت هيئت هاي نمايندگان و ارائه خدمات به آنها وجامعه با همکاري و هماهنگي اجزاي تشکيل دهنده.

اعضاء اداري:

رابط

علي البدل رابط

منشي

گرداننده

نائب گرداننده

خزانه دار

کميته ها:

مسئول کميته چيپ و سکه

مسئول کميته نشريات

مسئول کميته زندان ها و بيمارستان ها

مسئول کميته روابط عمومي و اطلاع رساني

مسئول کميته آدرس جلسات و خطوط تلفني

مسئول کميته کارگاه هاي آموزشي

معمولا” تمام خدمتگزاران ناحيه را به مدت يک سال انتخاب مي کنند به جز رابطين که به مدت دو سال انتخاب مي شوند.

رابطين (2رابط): حضور در شورای منطقه و ارائه اطلاعات NA منطقه و دنيا به ناحيه. هر دو داراي حق راي هستند.

منشي: ثبت و بايگاني صورت جلسات شوراي ناحيه.

گرداننده: گردانندگي جلسه و تقسيم وقت و تهيه دستور کار.

نائب گرداننده: حضور در کميته هاي فرعي و کمک به گرداننده.

خزانه دار: تامين مايحتاج گروه و ارائه گزارش مالي شفاف به رابطين کميته هاي شهري.

مسئول کميته زندان ها و بيمارستان ها: کميته فرعي زندانها و بيمارستانها ، پانل هائي را اداره ميکند که پيام معتادان گمنام را به معتاداني که اغلب راه ديگري براي شنيدن اين پيام ندارند ، برساند و وظيفه هماهنگي در سطح استان با اين کميته مي باشد.

توسعه پيام انجمن معتادان گمنام و انجام سنت پنجم هدف راه اندازي اين کميته مي باشد. اصل روحاني گمنامي در سنتها به ما يادآوري مي کند که سعي کنيم هيچ معتادي از شنيدن پيام انجمن معتادان گمنام محروم نماند.

مسئول کميته روابط عمومي و اطلاع رساني: وظيفه اصلي كميته فرعي اطلاع‌رساني اين است كه معتادان و افراد ديگر را در جامعه از موضوع در دسترس بودن پيام معتادان گمنام مطّلع كند. در ضمن ايجاد خطوط ارتباطي بين NA  و جامعه و جلب اعتماد ، احترام و قابل دسترس بودن براي مردم و مسئولان و حفظ روابط عمومي با سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي ، همكاري و تعامل بدور از وابستگي با ديگر مؤسسه‌هايي كه در رابطه با اعتياد فعاليت دارند از ديگر وظايف اين كميته است و هماهنگي کميته هاي اطلاع رساني کميته هاي شهري و اطلاع رساني در سطح استانداري ها و ادارات کل.

مسئول کميته آدرس جلسات: تهيه آدرس جلسات در صورت نياز و هماهنگي کميته هاي آدرس جلسات کميته هاي شهري.

مسئول کميته کارگاه هاي آموزشي: کميته کارگاهي ابزاريست در جهت ارتقاء سطح آگاهي اعضاء و تبادل تجربه در مورد منابع گوناگون و بهبود بخشيدن ساختار خدماتي و بررسي چالشهاي خدماتي در راستاي رسيدن به تجربيات و راهکارهاي مناسب.

مسئول کمیته نشریات : معمولا” مسئولي براي خريد از خدمت جهاني و در اختيار قرار دادن نشريات انتخاب مي کنند که نشريات آسان تر به کميته هاي شهري برسد.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          شوراي منطقه

________________________________________

»          شوراي منطقه اي NA ايران از نمايندگان نواحي ايران کل کشور ایران ، مسئولين کميته هاي فرعي و مسئولين اداري تشکيل شده است.

اين شورا يکي از سطوح خدماتي در انجمن است که در آن نمايندگان نواحي  و خدمتگزاران منطقه به تبادل نظر و مشورت پرداخته و از اين طريق مصالح کلي انجمن را مد نظر قرار خواهند داد.

کميته‌ي خدماتي منطقه بوجوده آمده است تا تجربيات و منافع نواحي و گروه‌هايي که بدان‌ها خدمت مي‌کند را متمرکز کند. کميته‌ي خدماتي منطقه، متشکل از اعضاي شوراي منطقه مي‌باشد که توسط نواحي عضو منطقه انتخاب مي‌شوند. اعضاي شوراي منطقه مسئولين شوراي منطقه را از ميان خود انتخاب مي‌کنند. کميته‌هاي خدماتي منطقه جلساتي را تشکيل مي‌دهد که در آن نمايندگان خدماتي گروه‌  و اعضاي شوراي منطقه‌، محدوده‌ي وسيعي از مسائل خدماتي را (شامل چيزهايي که احتمالاً قبل از مجمع خدمات جهانی ايجاد مي‌شوند) به بحث مي‌گذارند.

اهداف:

1-    ايجاد هماهنگي بين نواحي جهت  ارائه خدمات مؤثر

2-   پاسخگويي به سوالات و رفع نيازها و مشکلات کليه نواحي

3-  ايجاد ارتباطات منظم و مستمر با جامعه.

4-  ارتباط با دفتر خدمات جهاني و کل NA در سراسر جهان.

5-  توسعه و بالا بردن سطح آگاهي از طريق برپائي کارگاه ها، نشريات، جزوه هاي خدماتي و ارتباطات منظم و مستمر و تقسيم آگاهانه منابع در سطح نواحي NA ايران و استفاده بهينه از منابع موجود از طريق طرح و برنامه ريزي مدون و دائم.

6-  الگوسازي و پرورش خدمتگزار مورد اعتماد و ايجاد فضاي مناسب براي رشد اعضاء.

7-  رساندن پيام بهبودي به معتادان در حال عذاب و ايجاد و حفظ اتحاد انجمن و رعايت 12 قدم ، 12 سنت و 12 مفهوم خدماتي در کليه موارد فوق.

اعضاء اداري:

نماينده منطقه

علي البدل نماينده منطقه

منشي

گرداننده

نائب گرداننده

خزانه دار

کميته هاي خدماتي شامل:

کميته مجمع:

تامين ، ايجاد وگردآوري منابع و آموزش و توسعه آن تا بدين طريق نواحي بهتر مسئوليت هاي خود را انجام دهند و موجب حمايت ،پشتيباني وهماهنگي بين آنان و نقطه به اشتراک گذاشتن تجربيات نواحي شکل دهنده شود ضمنا” منطقه نقطه اتصال و ارتباط موثر جامعه NA ايران با NA جهاني مي باشد.

مجمع منطقه اي رويداديست که توسط شوراي منطقه و در صورت نياز برگزار ميگردد که در آن نمايندگان گروهها و اعضاء خدمتگزار شوراي منطقه ، متمرکز يا غير متمرکز گرد هم مي آيند تا بتوانند يک وجدان گروه جامع در مورد مسائلي که بر روي انجمن معتادان گمنام در سراسر جهان تاثير مي گذارند را شکل دهند .

در طي برگزاري مجامع نظرات و راهنمائيهاي لازم ازطرف گروه ها به صورت مستقيم دريافت مي شود.(اين کميته معمولا بصورت موقت ايجاد ميشود)

کارگاه هاي آموزشي:

کميته کارگاهي ابزاريست در جهت ارتقاء سطح آگاهي اعضاء و تبادل تجربه در مورد منابع گوناگون و بهبود بخشيدن ساختار خدماتي و بررسي چالشهاي خدماتي در راستاي رسيدن به تجربيات و راهکارهاي مناسب و هماهنگي با کميته هاي کارگاه هاي نواحي و حمايت از آنها

کميته وب سايت و آدرس جلسات:

ارائه اطلاعات به روز انجمن معتادان گمنام به جامعه از   طريق جمع آوري و تهيه اطلاعات به روز و درج آنها در وبسايت اينترنتي انجمن معتادان گمنام ايران.

تسهيل در تهيه و در دسترس قرار دادن اطلاعات به  اعضاء، جوامع و مناطق انجمن معتادان گمنام در سطح دنيا

اطلاع رساني به جامعه، معتادان و اعضاي NA جهت دستيابي به آدرس جلسات بهبودي از طريق  جمع آوري ،چاپ وارائه آدرس جلسات به روز NA  ، درج در وبسايت انجمن معتادان گمنام همچنين پاسخگوئي به خطوط تلفني ماندگار آدرس جلسات.

اين کميته توسط مسئولين کميته آدرس جلسات نواحي که آنها نيز از جانب کميته هاي آدرس جلسات هيئت هاي نمايندگان محلي تغذيه مي شوند حمايت وپشتيباني مي شود.

کميته زندان ها و بيمارستان ها:

کميته فرعي زندان ها و بيمارستان ها ، پانل هائي را اداره ميکند که پيام معتادان گمنام را به معتاداني که اغلب راه ديگري براي شنيدن اين پيام ندارند ، برساند.

توسعه پيام انجمن معتادان گمنام و انجام سنت پنجم هدف راه اندازي اين کميته مي باشد. اصل روحاني گمنامي در سنتها به ما يادآوري مي کند که سعي کنيم هيچ معتادي از شنيدن پيام انجمن معتادان گمنام محروم نماند.

کميته فصل نامه:

با توجه به رشد روز افزون انجمن معتادان گمنام ايران وهمچنين تشکيل جلسات بهبودي در اقصي نقاط کشور عزيزمان، نياز مبرمي به انتشار يک نشريه داخلي جهت در ميان گذاشتن تجربيات اعضاء،داستان زندگي معتادان در حال بهبودي ونيز رساندن پيام انجمن به علاقه مندان احساس مي شد .  در اين راستا نمونه هاي اوليه توليد و پس از تصويب شوراي منطقه ايران ،اولين شماره فصل نامه پيام بهبودي با تيراژ 5000 جلد تهيه، چاپ ومنتشر گرديد.

امروز با گذشت چهارده سال از آن زمان، 54 شماره از فصل نامه پيام بهبودي با شمارگان 80/000 جلد، توليد ومنتشر مي گردد که با استقبال بي نظير اعضاء مواجه شده است.

کميته ترجمه و بازبيني نشريات:

کميته فرعي ترجمه يکي از اساسي ترين خدمات ممکن را در يک جامعه معتادان گمنام ارائه مي کند.آنها اطمينان حاصل مي کنند که پيام معتادان گمنام به صورت کتبي به زبان محلي آن کشور در دسترس باشد.کميته فرعي ترجمه همچنين در ترجمه مکاتبات مربوط به خدمت و همين طور بولتن ها وخبرنامه ها ياري مي کند تا اعضاي ديگر درآن جامعه معتادان گمنام بتواند نقش کاملتري در انجمن جهاني معتادان گمنام ايفا کنند

کميته اطلاع رساني و روابط عمومي :

وظيفه اصلي كميته فرعي اطلاع‌رساني اين است كه معتادان و افراد ديگر را در جامعه از موضوع در دسترس بودن پيام معتادان گمنام مطّلع كند. در ضمن ايجاد خطوط ارتباطي بين NA وجامعه وجلب اعتماد،احترام و قابل دسترس بودن براي مردم ومسئولان و حفظ روابط عمومي با سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي ، همكاري و تعامل بدور از وابستگي با ديگر مؤسسه‌هايي كه در رابطه با اعتياد فعاليت دارند از ديگروظايف اين کميته است.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

نمايندگان فرا منطقه:

APF مخفف جمله Asia Pacific Forum است

که به معناي شوراي فرامنطقه اي آسيا- اقيانوسيه مي باشد.اين شورا از انجمن هاي محلي  NA از سراسر منطقه آسيا-اقيانوسيه تشکيل شده است.

اين شورا در حال حاضر از 24 کشور که اکثرا” کشورهاي مسلمان هستند تشکيل شده وهر سال يکبار جلسات خود را در يکي از کشورهاي عضو برگزار مي کنند.

اعلاميه اهداف APF:

ما که نمايندگان انجمن هاي محلي آسيا-اقيانوسيه هستيم،به هم پيوسته ايم تا مسائل،مشکلات ونيازهاي مشترک مان را بررسي کرده،تبادل نظر کنيم وتجربه هاي خود را مشارکت کرده تا به هدف اصلي برسيم.

اين شورا با انگيزه کمک وحمايت از ساختار خدماتي موجودNAتشکيل شده است.

تشويق کردن براي توسعه وحمايت از NAدر اين قسمت از دنيا.

الف- تقويت وحمايت از ترجمه نشريات NA به زبان کشورهاي عضو.

ب- تقويت و حمايت از اعضاي کشورها و گروههاي دور از دسترس، کميته زندان ها وبيمارستان ها و کميته روابط عمومي در آسيا-اقيانوسيه

ج- تشويق و حفظ و حمايت از ارتباط بين اعضاي NA انجمن هاي محلي،نواحي و مناطق مختلف NA در اين قسمت از جهان

د- سعي در ادامه همکاري و ارتباط با کنفرانس خدمات جهاني NA

 

»          شوراي فرامنطقه

________________________________________

»          گردهمايي فرامنطقه‌اي، جلسات کاري و خدمتي هستند که ابزاري را فراهم مي‌کنند تا با آن جوامع NA بتوانند ارتباط برقرار کنند، هماهنگ شوند و باعث رشد يکديگر شوند. اگرچه گردهمايي فرامنطقه‌اي جزء سامانه‌ي تصميم‌گيري رسمي NA نيست، اما ضمانت جهاني و گردهمايي فرامنطقه‌اي به طُرُق مختلف روي هم تأثيرگذار هستند. از گردهمايي‌هاي فرامنطقه‌اي دعوت به محل مي‌آيد تا گزارشات را بر مبناي مجمع خدمات جهاني تهيه کند و چنانچه مجمع درخواست کند ممکن است به سؤالات ويژه‌اي جواب داده و يا راهنمايي کند. به منظور ارتقاء ارتباطات از آن‌ها خواسته مي‌شود تا خلاصه مذاکرات خود را به خدمات جهان بفرستند. خدمات جهاني نوعاً در جلسات گردهمايي فرامنطقه‌اي شرکت مي‌کند و ممکن است براي حضور بعضي از خدمتگزاران در گردهمايي فرامنطقه‌اي منابع مالي را تأمين کند. برقراري ارتباط تأثيرگذار بين گردهمايي فرامنطقه‌اي و خدمات جهاني از اولويّت بسيار زيادي برخوردار است. به منظور تأثيرگذارتر بودن خدمت به انجمن، خدمات جهاني و فرامنطقه، مي‌بايست مشارکت براي برنامه‌ريزي و هدايت سامانه‌ي کارگاه در سراسر جهان را توسعه داده و براي هماهنگي تلاش‌هاي گوناگون خدمتي مثل فعاليت‌هاي گسترش انجمن و وقايع حرفه‌اي همديگر را ياري دهند

براساس راي شوراي منطقه ايران نمايندگان اين شورا علاوه بر کنفرانس خدمات جهاني در شوراي فرامنطقه اي آسيا و اقيانوسيه هم شرکت مي کنند.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          کنفرانس خدمات جهاني

________________________________________

»          منظور از خدمات جهاني خدماتي است که کلا” با مسائل ونياز هاي NA سروکار دارد ، و نيز آن خدماتي که NA به اعضاء وگروه هايش و به جامعه ارائه مي کند.

مقصود اصلي از خدمات جهاني ما ، ارتباطات ، هماهنگي، ارائه اطلاعات، راهنمائي و همکاري است ما اين خدمات را فراهم مي کنيم تا گروه ها و اعضايمان بتوانند با موفقيت بيشتر رسالت بهبودي بخشيدن به معتادان را انجام دهند و در نتيجه برنامه هاي بهبودي ما بتواند براي معتادان در هر کجاي دنيا بيشتر قابل دسترس باشد ( در حال حاضر 4 دفتر خدمات جهاني در سطح دنيا مشغول به فعاليت مي باشد) .

WSC مخفف کنفرانس خدمات جهاني است

که پروژه هاي مهم و اساسي  NA را طراحي و به انجام مي رساند.

اين کنفرانس نظرات کشورهاي عضو را از طريق نمايندگان آنها جويا شده و مسائل و موضوعات مهمي نظير چاپ کتابهاي جديد و يا اعمال تغئيراتي در کتاب ها و نشريات و انتخاب هيات امناي NA جهاني ومسايل مهم ديگر را در دستور کار خود قرار داده و بررسي ميکند.

اين کنفراس هر دوسال با حضور نمايندگان کشورهاي مهمان برگزار مي شود

W.S.C  به طور مرتب از نمايندگان کشورها نظرخواهي مي کند.

درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

»          هيئت امناء

________________________________________

»          ھدف ھيئت امناء انجمن معتادان گمنام، کمک به رشد و استمرار انجمن در سطح جھان است. ھيئت امناء از منابع اصلي و اوليه انجمن در راستاي حمايت از پيام رساني است و ھميشه سعي دارد تا خدمات در انجمن با بھترين کيفيت ممکن ارائه گردد. ھيئت امناء ناظر بر فعاليتھاي مرکز اصلي خدمات رساني انجمن يعني ھمان دفتر خدمات جھاني است.

ھيئت امناء بازوي خدماتي کنفرانس خدمات جھاني است و در برابر کنفرانس و نھايتاٌ طبق مفھوم دوم در برابر گروھ ھا که ھستند، پاسخگو است. بر طبق اصل تفويض اختيار که در مفھوم سوم NA داراي اختيار و مسئوليت نھايي خدمات درباره آن صحبت شده، کنفرانس خدمات جھاني از طرف گروھھا اختيار و مسئوليت ارائه خدمات موثر را به ھيئت امناء تفويض کرده است.

اھداف و شرح وظايف ھيئت امناء:

  • رساندن پيام بھبودي به معتاداني که ھنوز در عذاب ھستند.
  • حمايت از انجمن معتادان گمنام در راستاي بوجود آوردن فرصت و شانس بھبودي از اعتياد براي ھمه، نظارت بر کليه فعاليتھاي دفتر خدمات جھاني به عنوان مرکز اصلي ارائه خدمات در انجمن
  • ارائه خدمات به اعضاء، گروھھا و اشخاص معتادي که خواستار بھبودي از اعتياد ھستند و کمک به جامعه جھت درک بھتر از بيماري اعتياد و برنامه بھبودي معتادان گمنام. اين کمک شامل ايجاد ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با معتادان، سازمانھا، نھادھا، دولتھا و جامعه ميشود.
  • حصول اطمينان از اينکه درآمد کسب شده از مايملک معنوي و نشريات ھيچگاه در مسيري به غير از پيشبرد ھدف اصلي معتادان گمنام که ھمان رساندن پيام بھبودي به معتادان در حال عذاب است، خرج نشود.
  • نگھداري و مديريت درآمدي که توسط فعاليتھاي خدمات جھاني کسب ميشود در عين رعايت ١٢ قدم، ١٢ سنت و ١٢ مفھوم معتادان گمنام.

Visits: 2153

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!