مجله-پیامی-در-راه-02

خبرنامه پیامی دراه جهت دانلود بارگذاری شد

از طرف سردبیر

ما به همه شما به پیامی در راه خبرنامه خدمات جهانی NA خوش آمد می گوئیم. ما امیدواریم که محتویات این خبرنامه به شما در بهبودی تان یا کوشش های شما در H&I کمک کند. پیامی در راه دارای سه بخش می باشد. بخش اول از پشت دیوارها که پر است از نامه های معتادان ،زندانی که تجربیات، نیرو و امید شان را در طی بهبودی یافتن از اعتیاد و حفظ بهبودی از طریق NA به مشارکت می گذارند.

بخش دوم از بیرون، فرصتی است برای کمیته های فرعی بیمارستان ها و زندان ها تا تجربیات به دست آمده خودشان را که از طریق رساندن پیام بهبودی NA به معتادانی که نمی توانند در جلسات عادی شرکت کنند را ارائه دهند. همچنین شاید شما تجربه شخصی اعضایی را بیابید که پیام NA را در داخل شنیدند و الان در بیرون زندگی می کنند و از زندگی لذت می برند.

بخش سوم و جدیدترین بخش انتقال از داخل به خارج که ارائه دهنده مشارکت اعضایی است که راجع به انتقال موفقیت آمیز خود از مرکز درمان بیمارستان یا زندان به بیرون است.

ما اعضاء و کمیته های فرعی H&I را تشویق می کنیم تا برای اشتراک در پیامی در راه درخواست خود را ارسال کنند لطفاً در نظر داشته باشید به احتمال زیاد ما مقالاتی را منتشر می کنیم که تمرکز بر این دارد که NA چگونه توانسته به بهبودی یک فرد در حبس کمک کند تا آن مقالاتی که بر وحشت مصرف مواد مخدر تمرکز دارد تمام درخواست های اشتراک در پیامی در راه را به؛

USA :۹۹۹۹-۱۹ Van Nuys, CA :۹۹۹ NAWS, PO Box یا به fsmail@na.org ارسال کنید.

دست به کار شوید و برای به انجام رساندن هدف اصلی انجمن مان به ما کمک کنید!

مهلت تعین شده انتشار مان به قرار زیر است

فروردین ۱۴۰۳

تیر ۱۴۰۳

مهر ۱۴۰۳

۲۵ دی ۱۴۰۲

۲۷ فروردین ۱۴۰۳

۲۵ تیر ۱۴۰۳

برای دریافت اطلاعیه هنگام انتشار پیامی در راه از طریق ایمیل به روز رسانی خدمات جهانی NA در صفحه www.na.org/subscribe مشترک شوید

Visits: 52

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!