جشن 19 سالگی گروه های رامهرمز

جشن 19 سالگی گروه های رامهرمز

 

سلامی چو بوی خوش آشنایی حاصل اعتیاد به بن بست کشاندن ما درهمه روابط مان بود.

 

اعضای محترم انجمن معتادان گمنام ایران 

درآغوش و پناه NA، ققنوس وار از خاکستر خود برخاستیم و آموختیم از زاوایه بهتری به دنیا نگاه کنیم و انتخابات مان علیرغم تفاوت در دیدگاه ها به جای فرار، قرار باشد.

ان ای در رامهرمز شما را می خواند تا از نقش یگانه ی شما در جشن 19 سالگی خود قدر دانی کند.

زمان: 27 و 28 دی ماه 1402

مکان: خوزستان، شهرستان رامهرمز

Visits: 319

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!