جشن بیستمین سال برگزاری جلسات گروه های کیش

جشن بیستمین سال برگزاری جلسات گروه های کیش 

انجمن معتادان گمنام کیش برگزار می کند 

هرمعتادی می تواند مصرف مواد مخدر قطع کرده، میل به مصرف را از

داده و روش جدیدی از زندگی بیاید.

پیام ما، پیام امید و نوید رهایی از اعتیاد فعال است.

زمان: جمعه 1402/12/18 ساعت 18:30

مکان: بلوار ساحل، مرکز همایش های بین المللی کیش 

روابط عمومی: 09347692776

آدرس جلسات: 09179940030

 

Visits: 251

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!