بیست و هشتمین,همایش کالیفرنیا,بهبودی برای معتادان,اوایل بهبودی,انجمن و بهبودی

بیست و هشتمین,همایش کالیفرنیا,بهبودی برای معتادان,اوایل بهبودی,انجمن و بهبودی


بیست و هشتمین همایش کالیفرنیا

بیست و هشتمین,همایش کالیفرنیا,بهبودی برای معتادان,اوایل بهبودی,انجمن و بهبودی

((به افتخار پیشینیان مان))

۳۰.۳۱اکتبروانوامبر۲۰۲۰

برابرباجمعه ۹.۱۰.۱۱آبان ماه ۱۳۹۹

 

آرشیو : 

مسایل مالی : خود اتکایی در NA

بیست و هشتمین,همایش کالیفرنیا,بهبودی برای معتادان,اوایل بهبودی,انجمن و بهبودی

به منظور تحقق یافتن اهداف روحانی مان : هدفمان و هدف اصلی گروه هایی که به آنها خدمت می کنیم ، نظام خدماتی ما متکی بر کمک های مالی اعضای NA که از اعتیاد رهایی یافته و زندگی های سازنده و مسئولانه ای دارند و نیز گروه های NA که با ایجاد فضایی حمایت گر از بهبودی برای معتادان، رشد کرده و به موفقیت رسیده اند، می باشد.

ولی اجرای خوداتکایی معنایی فراتر از فقط حمایت کردن از گروه ها و نواحی خودمان را دارد. معنای دیگر خودانکابی در NA ، فراهم کردن منابعی ضروری برای نظام خدماتی مان است تا از آن طریق بتوانیم به معناداتی که تاکنون به آنها دسترسی نداشته ایم ، دسترسی یافته و پیام مان را به محل هایی که در حال حاضر جلسه ندارند، برسانیم.

این وظیفه ، همیشه آسان و ارزان نیست ولی بهبودی مان از ما می خواهد که بهترین سعی خود را بکنیم افراد ، نقطه نظرات و پول ، همه منابعی ضروری برای فعالیت های ما هستند تا مطمئن شویم معتادان در همه جا می دانند که راه دیگری برای زندگی ممکن است. بیست و هشتمین,همایش کالیفرنیا,بهبودی برای معتادان,اوایل بهبودی,انجمن و بهبودی

در طی چرخه کنفرانس ۲۰۱۵-۲۰۰۸، یکی از طرح های ما به روز کردن جزوات خوداتکابی مان بود تا به این ترتیب این واقعیت بررسی شود که بسیاری از اعضا هنوز مانند اوایل بهبودی شان در NA کمک مالی می کنند ، هم از نظر کمک های فردی و هم از نظر مدل روند بودجه ای که برای هزینه های خدماتی NA به کار می رود.

پولی که ما در سبد می ریزیم ، به مسیری که قبلا طی می کرد، نمی رود و مدل قطره ای» هرگز جریائی ثابت و مطمئن از کمک های مالی را برای نظام خدماتی مان تأمین نکرده است ما امیدواریم که دو جزوه جدیدی که در کنفرانس خدمات جهانی ۲۰۱۰ | تصویب شدند ( جزوه شماره ۲۴: مسائل مالی: خود اتکایی در NA و جزوه شماره ۲۸: تأمین هزینه های خدماتی NA)، آگاهی اعضا را در مورد اهمیت کمک های مالی فردی و روند بودجه در NA ، ارتقا دهند.بیست و هشتمین,همایش کالیفرنیا,بهبودی برای معتادان,اوایل بهبودی,انجمن و بهبودی

در مواجهه با تداوم چالش های اقتصادی ، پیام این جزوات بسیار به جا هستند : برای ما ضرورت دارد که در حد توانمان ، کمک کنیم زیرا انجمن و بهبودی شخصی مان به آن بستگی دارد بهبودی ما به عنوان یک فرد و هستی ما به عنوان یک انجمن، گواه این حقیقت هستند که وقتی ما باهم هستیم ، می توانیم بر سخت ترین ناملایمات چیره شویم.

با تلاش ها و منابع مشترکمان ، ما می توانیم به مشارکت نوید آزادی مان ادامه دهیم ، اینکه هر معتادی در جهان فرصت تجربه پیام ما را به زبان و فرهنگ خود داشته و فرصتی برای یک روش جدید زندگی پیدا کند .

بیست و هشتمین,همایش کالیفرنیا,بهبودی برای معتادان,اوایل بهبودی,انجمن و بهبودی

منبع : مجله راه NA

 

Views: 7

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!