بر آمدن از پس مشکلات

بر آمدن از پس مشکلات,استفاده از ابزارهای بهبودی,دوران پر درد اعتیاد,کمک بی نظیر یک معتاد

من روزانه توانستم با استفاده از ابزارهای بهبودی، از پس مشکلات برآیم، مشارکت کردن به من آموخت که دوران پر درد زندگی، پایان دنیا نیست و دلیلی هم برای لغزش نخواهد بود.

من یک زن عضو انجمن معتادان گمنام هستم و در دوازدهمین سال پاکی، خودم را درگیر طلاق گرفتن دیدم، آن هم پس از ۳۰ سال زندگی مشترک، بهبودی و متعهد بودن به زندگی، فقط برای امروز برای من همچنان به عنوان اولویت اصلی باقی ماند.

من به راهنمایم گفتم که می خواهم این مسیر کنونی را مسئولیت پذیر شوم و روزانه با او در ارتباط باشم، من همچنین به طور منظم در جلسات حضور یافتم و با رهجوهایم در ارتباط بودم.

همیشه به این باور داشتم که نیروی برترم به من آن دردی را می دهد که من از لحاظ روحانی قادر به تحمل آن باشم، حمایتی که من دریافت کردم، بسیار زیاد بود.

بر آمدن از پس مشکلات,استفاده از ابزارهای بهبودی,دوران پر درد اعتیاد,کمک بی نظیر یک معتاد
وقتی من از شرایط سختم در جلسات مشارکت می کردم، سایر اعضا، مرا بدون شرط دوست داشتند، اعضا از من نپرسیدند که چه اتفاقی افتاده است، آنها فقط به من کمک کردند که از سختی ها بیرون بیایم.

من در مشارکتم سعی نکردم که گریه ام را نگه دارم و یا دردم را ماست مالی کنم، این واقعی بودن به من کمک کرد، هم چنین به تازه واردها نگاه جدیدی داد که این برنامه چطور می تواند در زندگی ما کار کند.

بر آمدن از پس مشکلات,استفاده از ابزارهای بهبودی,دوران پر درد اعتیاد,کمک بی نظیر یک معتاد
من در آن روزها، همانند روزهای اول ورود به برنامه، احساس فوق العاده آسیب پذیر بودن در برابر مردم می کردم، رهجوهای من هم در این مدت به من کمک عظیمی کردند، من برای آنها گریه کردم و از دردهایم مشارکت کردم و در آن زمان متعجب بودم که کدام یک از ما راهنما یا رهجو هستیم.

عشق بدون شرط آنها در واقع برای من یک بیداری روحانی بود، متوجه شدم که این فرصت می تواند دیوارهایی که جلوی فروتنی ام را گرفته اند، فرو ریزد، رهجوهای من همچنان من را دوست دارند و می خواهند که من راهنمای شان باشم، تعهد آن ها به برنامه و در تماس بودن با من، خودش یک هدیه است.

وقتی که از من پرسیدند طلاق، درخواست یا نیاز من است و یا اینکه آیا داری کار درستی را انجام میدهی؟ نیروی برتر من موقعیتی را سر راه من گذاشت و من جواب را شنیدم، من تنها به نوعی تأیید بر حقیقت نیاز داشتم و می دانستم که جواب تمام مسیر را هم خواهم داشت.

تنها باید گوش می سپردم، شنیدم که همسرم گفت او دیگر نمی خواهد متاهل باشد و ما هر دو موافقت نمودیم که طلاق بگیریم برای اینکه هر کدام جداگانه زندگی شادی داشته باشیم.

بر آمدن از پس مشکلات,استفاده از ابزارهای بهبودی,دوران پر درد اعتیاد,کمک بی نظیر یک معتاد
من به درون خود گوش دادم و صدای نیروی برترم را شنیدم، ساکت بودم و به روند پیش رویم اعتماد کردم، من با صادق بودن در مورد احساساتم، آزادی را تجربه کردم، چه تسکینی! حقیقت همیشه در دسترس است.

وقتی من با یکی از اعضا در مورد اینکه به مکانی برای زندگی نیاز دارم، مشارکت کردم، به من گفت که دارم از این خانه می روم و تو می توانی بجای من در اینجا زندگی کنی، من اول فکر می کردم که این کار چقدر راحت پیش رفت، نیروی برتر من، کار درست را در مکان و زمان درست انجام داد، دوستان گروه خانگی من، در جابجایی خانه من کمک شایان و بی نظیری کردند، خانه من در همان روز نظم گرفت و سفر جدید من نیز شروع شد.

هنگامی که من احساس تنهایی می کردم، تلفن من زنگ می خورد و یا کسی در خانه را می زد، من هرگز احساس نکردم که نیروی برتر، من را در گذراندن سختی ها، تنها گذاشته است، تا اینجا که رسیدم، درخواست کمک برای من بسیار سخت بود، اما امروز به بخشی از بهبودی من تبدیل شده است.

اگر ما از مردم درخواست کنیم، آنها به ما کمک خواهند کرد، من هیچ کاری را به تنهایی انجام نداده ام و در این تغییرات و پیشروی هایم، در حال رشد کردن هستم.

(نویسنده: د. آین. پی)

برگرفته از مجله the heartbeat
۲۰۱۹ MAR-APR
بر آمدن از پس مشکلات,استفاده از ابزارهای بهبودی,دوران پر درد اعتیاد,کمک بی نظیر یک معتاد

ترجمه از مجله پیام بهبودی

 

Visits: 60

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!