آزادم که زندگی را بسازم,معتاد,معتادان گمنام,چیپ گرفتم,اعتیاد

آزادم که زندگی را بسازم

آزادم که زندگی را بسازم,معتاد,معتادان گمنام,چیپ گرفتم,اعتیاد
اسم من فرانک و یک معتاد هستم .ده سال پیش اولین بار با انجمن معتادان گمنام آشنا شدم . آمدم یک فنجان قهوه خوردم و رفتم.سالها بعد برگشتم .برای مدتی در انجمن ماندم و چند چیپ گرفتم و شروع به کارکرد قدم‌ها کردم ،و در نهایت به اعتیاد فعال برگشتم . تمایلی برای رویارویی با ترسها و گذشته خودم نداشتم . زمانی کارم سخت شد که جلسات را رها کردم .از زمانی که یادم هست این الگوی رفتاری من بود .
در تلاشهای اوایل بهبودی همیشه بدنبال تفاوت‌ها بودم. گفتن این جملات که ؛ من مثل او نیستم ،من سرنگی نشدم ،من تفننی مصرف میکردم و … .هر بار که مصرف میکردم ،پی می‌بردم که قوی نیستم و بهر حال از آن استفاده خواهم کرد.آزادم که زندگی را بسازم,معتاد,معتادان گمنام,چیپ گرفتم,اعتیاد
به چیزی تبدیل شدم که میگفتم نمی‌شوم .
دوسال قبل به جرم مواد مخدر دستگیر شدم ،حال که بر میگردم و به آنروز نگاه میکنم ، شکرگذار هستم و این کار نیروی برتر بود .چند سانت با مرگ فاصله داشتم و این دستبندها زندگی مرا نجات داد.
از آنجایی که اولین سابقه جرمم بود قاضی حکم مرا برای مدت طولانی به مرکز نگهداری در زندان فرستاد. جلسات NA را در زندان راه اندازی کردم .ما الان پنج جلسه در هفته برگزار می‌کنیم و جلسات ما همچنان در حال افزایش است.
شکر گذار هستم بخاطر خدمات جهانی و نشریات انجمن .آزادم که زندگی را بسازم,معتاد,معتادان گمنام,چیپ گرفتم,اعتیاد
کار کرد دوازده قدم و کارکردن با دیگران کیفیت زندگی مرا بهبود بخشید.
الان سه ماه است که آزادی مشروط دارم ، لیست آدرس جلسات و شماره تلفن‌های ماندگار را گرفتم و یک جلسه تازه استارت زدم.
در ابتدا زندان مواد مخدر را از من گرفت اما جلسات و تلاش و کوششهای خودم بود که مرا از برگشت به اعتیاد فعال محافظت کرد.
امروزه خانواده ام به زندگیم برگشته‌اند ،آرام آرام اعتماد آنها جلب میکنم و شخصیتم همچنان بهتر میشود .آزادم که زندگی را بسازم,معتاد,معتادان گمنام,چیپ گرفتم,اعتیاد
یک بار کسی از من پرسید من کیستم، امروز آزادم که آن را بسازم، هر روز را تجربه کنم و از درون آزاد باشم.

اف ،اچ، ای،دی2013
Reaching out July منبع

Visits: 250

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!