گروه های تازه تاسیس

_
گروه حرکت صبح دیزل آباد
روزهای جلسه: دوشنبه و چهارشنبه 
ساعت جلسه: 7:15 الی 8:30
تاریخ تاسیس جلسه: 
آدرس جلسه: کرملنشاه کمربندی نبش خیابان سوم دیزل آباد
ناحیه: 4 هیئت شماره 1
گروه آزادی
روزهای جلسه: دوشنبه و چهارشنبه 
ساعت جلسه: 8 الی 9:30
تاریخ تاسیس جلسه: 1401/12/10
آدرس جلسه: کرملنشاه شهرکنگاور روستای دهلر روبروی مخابرات 
ناحیه: 4 هیئت شماره 3
گروه شب زدگان
روزهای جلسه: یکشنبه و سه شنبه 
ساعت جلسه: 21 الی 22:30
تاریخ تاسیس جلسه: اسفند 1401
آدرس جلسه: کرمانشاه، روانسر ورودی ورودی شهر روبروی جهاد کشاورزی نمازخانه داخل پارک
ناحیه: 4 هیئت شماره 6
گروه شفق
روزهای جلسه: تمام روزهای هفته
ساعت جلسه: 6 صبح الی 7 صبح 
تاریخ تاسیس جلسه: 1401/12/08
آدرس جلسه: بندرعباس منطقه 4 شهرداری، پل خواجو، گلزار شهدا جنب سازمان پسماند شهرداری
ناحیه: 16 استان هرمزگان

گروه روستای ضرب علی 

روزهای جلسه: روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه
ساعت جلسه: 20 الی 21
تاریخ تاسیس جلسه: دی ماه 1401
آدرس جلسه:ملایر روستای ضرب علی (قلانقد علی)
 ناحیه: 17 استان همدان
گروه زندگی دوباره
روزهای جلسه: روزهای پنج شنبه هر هفته
ساعت جلسه: 18 الی 19/30
تاریخ تاسیس جلسه: دی ماه 1401
آدرس جلسه:  شهرستان رزن روستای خورونده
 ناحیه: 17 استان همدان
گروه همت 
روزهای جلسه: روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته
ساعت جلسه: 21 الی 22/30
تاریخ تاسیس جلسه: دی ماه 1401
آدرس جلسه:  شهرستان نهاوند 
 ناحیه: 17 استان همدان
گروه جدید
روزهای جلسه: 
ساعت جلسه: 
تاریخ تاسیس جلسه: 
آدرس جلسه: 
 ناحیه: