12 قدم

آری ما دور نمای امیدیم . ما نمونه های مشخص کارایی این برنامه هستیم . شادی ما از پاک زندگی کردن ، جاذبه ای برای معتاد در حال عذاب است .ما بهبود پیدا می کنیم تا پاک و خوشحال زندگی کنیم . به NA خوش آمدید ، در اینجا قدم ها به پایان نمی رسد ، قدم ها ، یک شروع تازه اند ! ... ادامه مطلب

خدمت بر پایه ی بهبودی

این بار من ۱۲ قدم NA را با تمرکز بر "چرایی و چگونگی خدمت" کار کردم، مزایای این کار فوق العاده بود، این رویکرد یک بار دیگر به من ثابت کرد که من می توانم ۱۲ قدم را درباره ی هر مشکلی که در زندگی با آن روبرو می شوم به کار گیرم و مواد مخدر تنها یک نشانه از بیماری من بوده و من باید همواره و در همه زمینه  های دیگر نیز مراقب خودم باشم، من در حال حاضر گرداننده ی کمیته خدماتی (هیأت نمایندگان) ناحیه هستم، ما جلسات مان را، همچون سایر جلسات با معرفی خودمان شروع می کنیم، اما علاوه بر معرفی خود، به چند سوال نیز جواب می دهیم ... ادامه مطلب