انتخاب با شماست

آموخته ام که در زندگی اتفاقات و حوادث مختلفی رخ می دهد ، از نیروی برترم سپاس گزارم که در ساختن زیربنایی محکم برای بهبودی ام، در سال اول با کی مرا یاری کرد، چون نمی دانستم که در مسیر بهبودی تا چه حد قرار است به این مسأله نیاز داشته باشم ، در هر صورت اگر شما یک عضو تازه وارد یا از اعضای قدیمی هستید، با تمام وجود ایمان داشته باشید. ... ادامه مطلب
پول,پیگیری بهبودی مان,اعتیاد,نجات از اعتیاد,نشانۀ بیماری اعتیاد

پول

ما همچنین در NA توجه می کنیم ، آنهایی که داشته هایشان را نمی بخشند موفق به حفظ آنها نخواهند شد. این ایده که بخشش قسمتی حیاتی از داشتن می باشد, چیزی است که بسیاری از ما از کشف آن متعجب می شویم. ما شاید مال و منال داشته باشیم و شاید نداشته باشیم, اما منابع عاطفی, روحانی و روانی مان قابل توجه می باشند. ما دنیایی از تجربه دراختیار داریم. زمانی که انرژی, وقت, استعداد و خلاقیت خود را می بخشیم, پاداشی چند برابر دریافت می کنیم. ... ادامه مطلب