کارگاه دوم مجازی روابط عمومی apf

کارگاه دوم مجازی روابط عمومی apfکارگاه دوم مجازی روابط عمومی apf,کارگروه روابط عمومی شورای APF دعوت مینمایدکارگروه روابط عمومی شورای APF دعوت مینمایدجشن هفته روابط عمومیکارگاه دوم مجازی روابط عمومی"چگونه به درخوستها برای حضور NA رسیدگی می کنیم؟"همراه با ترجمه همزمان فارسیجمعه 21 خردادساعت 10 صبح بوقت ایران ... ادامه مطلب