به عقب نگاه نکن,فقط برای امروز 7 شهریور,فقط برای امروز زندگی می‌کنیم,چشم انتظار زندگی جدید

به عقب نگاه نکن (فقط برای امروز 7 شهریور)

دیگر نباید گذشته خود را انکار کنیم یا از آن ابراز پشیمانی نماییم. وقتی خسارت‌های خود را جبران کردیم، آنچه انجام شده به درستی تمام شده و گذشته است. از این زمان به بعد، اینکه از کجا آمده‌ایم دیگر مهم‌ترین مسئله درباره ما نیست. جایی که به سوی آن می‌رویم، اهمیت دارد. ... ادامه مطلب