شناخت بیماری اعتیاد

یک معجزه ی دیگر هم در دوران بهبودی برای من اتفاق افتاد و آن هم پاک شدن برادرم است ، که در حال حاضر 9 ماه است که پاک هست ، امروز در زندگی ام لحظات و احساسات خوبی را تجربه می کنم و از خداوند می خواهم که هیچ کسی در هیچ جایی از دنیا ، از درد اعتیاد نمیرد . ... ادامه مطلب