یک قدم سه برای من,مشکل مواد مخدر,چالش دوران بهبودی,جهش عظیم برای بهبودی

یک قدم سه برای من

من واقعا از بابت برنامه معتادان گمنام شکر گزار هستم. زندگی من اکنون هدفی دارد. خودم و تمام اطرافیانم را دوست دارم. از پیشکسوت هایمان در انجمن سپاس گزارم که باعث شدند ، من از وجود جایی برای ماندن و چیزی برای " مطمئن باشم.من این را مدیون آنها هستم. و تنها راهی که برای ادای دین ، می شناسم خدمت است، و اطمینان از این که امروز جلسه ای هست که تازه وارد در آن بنشیند. بسیار شاکرم از این که توانسته ام پاک بمانم. من به کمک تازه وارد می روم، دنبال کسانی می گردم که با درکشان از نیروی برتر در جدال هستند ، تجربه ام را با چنین آدمهایی در میان می گذارم. امروز، سخت شاکرم از خداوند مجال پرواز به من نداد. این برنامه کارآمد است. ... ادامه مطلب