کلمه خداوند,فقط برای امروز 17 تیر,رهایی یافتن از اعتیاد,تضمین تداوم بهبودی,پاکی و آزادی معتاد

کلمه خداوند (فقط برای امروز 17 تیر)

این کلمه را به خاطر راحتی به کار می بریم، اما از نیرویی که در ورای این کلمه وجود دارد به دلیلی فراتر از راحتی استفاده می کنیم، از این نیرو برای حفظ رهایی خود از اعتیاد فعال و تضمین تداوم بهبودی خود استفاده می نماییم. ... ادامه مطلب