کار,روابط مان در بهبودی,مراحل پیشرفتۀ بهبودی,راه بهبودی,وسوسه و اجبار

کار

ما چه در محل کار خود و چه در بیرون از آن, اعضای موفق جامعه هستیم و همانقدر که نسبت به شغل خود و همچنین کسانی که در بیرون از جلسات برایشان کار می کنیم, درستکاری به خرج می دهیم, درداخل جلسات مان نیز به نمایش می گذاریم که هدف از برنامه مان همین است. وقتی این اصول را در تمام مراحل زندگی خود بکار می گیریم, هدایای بسیاری را به دنیا ارائه می دهیم. این فقط یک فرضیه یا یک درس مدرسه راجع به داشته های بالقوۀ ما نبوده و برگرفته شده از تجاربمان می باشد. کلیۀ مطالب ما براساس تجربه بیان گشته اند. ... ادامه مطلب
آنچه ما میخواهیم,درهم ريختگی های اعتياد فعال,روی درخت بهبودی,وسوسه و اجبار

آنچه ما میخواهیم

این میتواند از يك عضو تا عضو دیگر و از يك مقطع تا مقطع دیگر از زندگیمان بسیار متفاوت به نظر بیاید. رفتاری که در اوائل بهبودی با آن راحت بوديم ممكن است در آينده قابل تفکر هم نباشد؛ یا ممکن است بعد از سالها پاکی، برای اولین بار چنان تجربه ای از آزادی به دست میاوریم که هرگز در اوائل تجربه نکرده بوديم ، كاملا منطقی است که رفتار ما بر اساس نیازمان، خواسته هایمان و یا میل شدیدمان تغییر کند، نکته مهم این است که در مورد آن باخودمان شفاف باشيم . ... ادامه مطلب
خود پسندی,توقف روند بهبودی,وسوسه و اجبار

خود پسندی

خود پسندی در لغت به معنای نوعی رضایت از خود با خشنودی است که همراه با کم توجهی به خطرها با کمبودهای واقعی باشد. در کتاب پایه آمده است: (خودپسندی دشمن اعضایی است که پاکی چشمگیری دارند. ماندن در چنين وضعيتي، باعث توقف روند بهبودی ما می شود... انکار باز می گردد و وسوسه و اجبار را به همراه می آورد. بعيد نیست احساس گناه، افسوس خوردن، ترس و غرور غير قابل تحمل شود. به يک چشم بر هم زدن به جایی می رسیم که دیگر راه فراری نداریم) . ... ادامه مطلب