یک سوم از زندگی من,درد اعتیاد,دوره گذرای وسوسه,وسوسه شدید مصرف مواد

یک سوم از زندگی من

حالا وقتی چیزی آزارم می دهد، می فهمم منشأ اصلی مشکل کجاست: در خودم. این روزها می بینم مدارای من با مردم بیشتر شده و اصولا خیلی صبورتر شده ام. برای من این تغییر بزرگی است، پیروی از اول این برنامه به قدر فهم خودم، یک روز ، یک روز ، پاک ماندن ، مشارکت تجربیاتم با سایر معتادانی که تازه با برنامه آشنا شده اند ، تمام این کارها نگرش مرا نسبت به زندگی به کلی تغییر داده است. این راه خوبی برای زندگی است. ... ادامه مطلب