رویاهای گمشده بیدار می شوند

به سختی تصور می کردم که روزی بتوانم از پیامدهای مواد مصرفی مورد انتخاب خود عبور کنم و علاوه بر جبران خسارت های مالی، پایه های مادی زندگی خود را نیز بنا کنم، من به تنهایی جز اینکه خود را سرگردان کنم، نتیجه ای حاصل نمی کردم. رویاهای ... ادامه مطلب