نیروی برتر,نیروی برترمعتاد,بهبودی معتادین,وجدان گروهی جلسات,خرد جمعی,سنت دوم معتادان گمنام

درک من از ارتباط با نیروی برتر درسنت دوم

پس از آشنایی با سنت اول و دانستن مختصری از آن چه می تواند منافع مشترک ما را در راس قرار دهد و درک این موضوع که گروه هاي ما، حلقه های زنجیره ای جهانی می باشند که تنها با رعایت و به کارگیری سنت های دوازده گانه می توانند به استحکام، اتحاد و قدرت انجمن مان تداوم بخشیده و ارزش درمانی کمک یک معتاد به یک معتاد دیگر را به نمایش بگذارند و قدم به دنیای سنت دوم گذاشتم. ... ادامه مطلب